KP projekt om studerendes læse-og skrivefærdigheder

 • Lind, Unni (Projektleder)
 • Vinten-Johansen, Stine (Projektdeltager)
 • Matthiesen, Jakob (Projektdeltager)
 • Navntoft, Anne-Marie Hougaard (Projektdeltager)
 • Balasubramaniam, Ramanan (Projektdeltager)
 • Klestrup, Rikke Stauning (Projektdeltager)
 • Dohn, Lasse Kvols (Projektdeltager)
 • Lehmann, Sanne (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I efteråret 2020 blev en række hold på KPs professionsuddannelser læsescreenet (ministeriets vejledende læsetest for voksne. Testen afdækker de studerendes læsehastighed- og forståelse, ordforråd og staveevne. Læsescreeningen blev foretaget af KVUC og Clavis.
  Testen tegner et billede af, at op imod 80 % af de studerende på Pædagoguddannelsen, og knap 40 % på socialrådgiveruddannelsen befinder sig under folkeskolens 9. klasses niveau, når det drejer sig om læsehastighed og forståelse. Og det vurderes, at op imod 57 % i af de pædagogstuderende i højere eller mindre grad er udfordret ift. at overkomme større læsemængder og tilegne sig indholdet af læsestof på en mellemlang videregående uddannelse (resultat af test på Pædagoguddannelse). Dette kan endvidere bidrage til frafald og udgøre et problem ift. at gennemføre en professionsuddannelse. Testene på holdene giver anledning til at undersøge omfanget af de studerendes læse-og skrivefærdigheder nærmere samt deres brug og udbytte af det tilknyttede tilbud om faglig læsning og skrivning (FVU-undervisning/danskkursus). Og i forlængelse af dette indhentes viden om de studerendes læseerfaringer - læsevaner, læselyst, strategier, barrierer og udfordringer. Det med henblik på at udvikle og etablere uddannelses- og didaktiske tiltag, der kan understøtte de studerendes fagligeudbytte og studiekompetence. Formålet med undersøgelsen er:
  • at give input til, hvordan uddannelserne kan arbejde med differentieret undervisning
  • at give input til, hvorledes det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet kan arbejde med og videreudvikle tiltag, der kan understøtte de studerendes studiekompetencer

  Undersøgelsens undersøgelsesspørgsmål og metode
  I fokus for undersøgelsen er viden om de studerendes læse- og skrivefærdigheder og deres læse-og studieerfaringer. Dette sker med afsæt i følgende undersøgelsesspørgsmål:
  • Hvilke læse- og skrivefærdigheder har de studerende ved studiestart?
  • Hvilke læseerfaringer har og udvikler de studerende i løbet af det første studieår?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/2031/01/23

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • studerendes læsning
  • screening