Læring på lærepladsen - lærepladsernes didaktiske mulighedsrum

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at skabe viden om, hvordan lærepladser kan arbejde didaktisk med at styrke erhvervsuddannelseselevers læring. Termen ’didaktisk’ skal, i denne sammenhæng, forstås i bred forstand som udtryk for lærepladsens konkrete tilrettelæggelse og gennemførelse af elevernes oplæringsforløb - inkl. de læringsmæssige overvejelser, man gør sig på lærepladsen i den forbindelse. Projekt undersøger hvordan elevers læring konkret bliver til på lærepladserne i udvalgte brancher inden for det tekniske og merkantile område af erhvervsuddannelserne. Dette med henblik på at udvikle viden om, hvad lærepladserne kan gøre didaktisk for at skabe gode oplæringsforløb for elever og lærlinge. Der er behov for at få et indblik i praksis omkring læring på lærepladserne og for at fremanalysere nogle didaktiske tilgange, der kan føre til en styrkelse af læringen på lærepladserne. Projektets undertitel ’lærepladsernes didaktiske mulighedsrum’ refererer til hensigten om at undersøge de didaktiske potentialer og barrierer på lærepladserne, der samlet set rammesætter mulighedsrummet for at skabe god tilrettelæggelse og gennemførelse af læringsforløb for eleverne. Der vil blive foretaget analyser af læring på lærepladser med afsæt i kvalitative og kvantitative data, som genereres i regi af projektet, samt et litteraturstudie, hvilket vil føre til en række konkrete opmærksomhedspunkter ift. oplæringsforløbenes tilrettelægges og gennemførelse.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/01/2328/06/24

Samarbejdspartnere

  • Center for Ungdomsforskning (Projektpartner)
  • Tænketanken DEA (Projektpartner)
  • Aarhus Universitet (Projektpartner)