Mig og min plejefamilie - en hånd til bedre trivsel

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal styrke trivslen for børn og unge anbragt i familiepleje. Projektet gennemføres af forskere ved NUBU på baggrund af et initiativ fra Tryg Fonden. I projektet samarbejder kommuner, plejefamilier og forskere om at udvælge og tilpasse redskaber, der kan hjælpe plejeforældre med at forbedre anbragte børns trivsel i hverdagen. Gennem plejeforældre og kontaktlæreres besvarelser af screeningsinstrumenterne SDQ (Strengths and difficulties questionnaire) og OBS-I (Obs på indlæring) bliver børnenet målt på trivselsniveau og indlæringsniveau - sammenlignet med andre danske børn på samme alderstrin.

Anbragte børn og unges trivsel vil kunne forbedres væsentligt, hvis omsorgspersoner systematisk følger børnenes udvikling og griber ind med relevante og virksomme indsatser. Projektet har derfor arbejdet på en IT-platform, sammen med BørnUngeLiv.dk, der giver mulighed for at følge børnenes trivsel og læring. Samtidig tilbydes en række værktøjer og metoder til plejeforældrene igennem projektet, så de kan sætte ind med målrettet hjælp til børnene på de områder, hvor de oplever vanskeligheder. Målet er at udvikle tiltag, der er så enkle, at de kan bruges i en travl hverdag i plejefamilierne og samtidig er veldokumenterede og virkningsfulde.

Hvis screeningsinstrumenterne viser, at der er et lavt trivsels- eller indlæringsniveau, tilbyder Mig og Min Plejefamilie nogle indsatser, som kan igangsættes af familieplejekonsulenterne i samarbejde med plejeforældrene. Her er der tale om indsatserne: Læringsspil, dialogisk læsning samt samarbejdssamtaler.

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du besøge vores side her: https://nubu.dk/forskning/momp/?project=Mig%20og%20min%20plejefamilie
Kort titelMOMP
AkronymMOMP
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1701/09/23

Samarbejdspartnere

 • Randers Kommune
 • Københavns Kommune
 • Plejefamiliernes Landsforening
 • De Anbragtes Vilkår
 • TABUKA
 • Aarhus Universitet
 • BørnUngeLiv, Komiteen for Sundhedsoplysning
 • Nationalt videncenter for udsatte børn og unge (NUBU) (leder)
 • Lolland Kommune
 • Hørsholm kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Vejen Kommune
 • Odense Kommune
 • Favrskov Kommune