Mindre børnegrupper - højere kvalitet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Følgeforskningsprojekt der følger fire københavnske institutioners arbejde med børn i mindre børnegrupper over fire år

Lægmandssprog

Følgeforskningsprojekt der følger fire københavnske institutioners arbejde med børn i mindre børnegruppepå udvalgte stuer over fire år. I projektet har fire institutioner fået tildelt midler til at have færre børn på stuerne. Vi undersøger i samarbejde med pædagoger og ledere det pædagogiske arbejdet i de mindre børnegrupper. Projektet består både af en kvalitativ og en kvantitativ del.
I den kvalitative del gennemfører vi med to årige nedslag etnografisk feltarbejde, hvor vi følger pædagoger og børn på stuerne. I den periode hvor vi ikke deltager i institutionerne, udarbejder pædagoger refleksionslogs over deres arbejde med konkrete børn. Disse logs diskuteres på refleksionsmøder med forskerne hver tredje måned. Desuden afholdes gennem projektperioden individuelle forskningsinterviews og workshops med pædagoger og ledere.
Den kvantitative del af projektet undersøger løbende data fra institutionerne i form af blandt andet trivsels- og sprogvurderinger.
Kort titelMindre børnegrupper
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1930/04/23

Samarbejdspartnere

  • Københavns Kommune (Projektpartner) (leder)