Mit første job.

  • Bæk Brønsted, Lone (Projektdeltager)
  • Larsen, Vibe (Projektdeltager)
  • Stephansen, Esben (Projektleder)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

En fritidsjobsindsats til dagbehandlingsskoler

Lægmandssprog

'Mit første job' er et 3-årig projekt, der omfatter implementering af en socialpædagogisk mentorindsats på minimum 10 dagbehandlingsskoler, en evalueringsindsats der styrker praksis samt følgeforskning som tilvejebringer ny viden om området og målgruppen.
Målsætningen for 'Mit første job' er at styrke socialt udsatte unge på dagbehandlingsskolerne fagligt, personligt og socialt gennem en håndholdt fritidsjobindsats. Eleverne vil gennem projektet tilegne sig viden om arbejdsmarkedet og få øget motivation for at finde et fritidsjob. De vil få praktisk joberfaring i form af et lommepengejob eller fritidsjob, og de vil modtage redskaber, som hjælper dem med at få en fremtid på arbejdsmarkedet, når de bliver voksne.
Tilbuddets målgruppe er unge (13-17 år) på landets dagbehandlingsskoler. De unge har typisk en eller flere af følgende problemstillinger; ADHD, OCD, GUA, autismespektrum-forstyrrelser, angst, tidlig omsorgssvigt og skolevægring. Fælles for dem er, at de har brug for ekstra pædagogisk støtte og behandling i forbindelse med deres skoletilbud. Det forventes, at vi i projektperioden vil nå ud til mere end 200 elever. Hensigten er dog at 'Mit første job' skal forankres som en blivende indsats på de deltagende dagbehandlingsskoler, hvorfor målgruppen vil vokse år for år.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1901/12/22

Samarbejdspartnere

  • Skolen ved Sorte Hest (Projektpartner) (leder)