Motivation for fremmedsprog og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et tværfagligt projekt, der udvikler elevernes sproglige og interkulturelle læring.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål med dette projekt er at motivere elever i grundskolen til at lære fremmedsprog. Projektet tager afsæt i FN’s Verdensmål og de store samfundsudfordringer, der er knyttet dertil. Målet er at udvikle eksemplariske undervisningsforløb, der understøtter udskolingselevernes interesse for og deres deltagelsesmuligheder i kommunikation om disse emner. I disse forløb vil vi understøtte elevernes sproglige udvikling ved at arbejde chunks- og taskorienteret for derigennem at stilladsere elevernes kommunikationsfærdigheder i relation til samfundsspørgsmål. KP-lektorer udvikler 6 undervisningsforløb og slides til brug i engelsk, tysk og franskundervisningen, som de deltagende lærere i et aktionslæringsforløb videreudvikler, afprøver og evaluerer. Projektets outcome er eksemplariske undervisningsforløb med udvalgte autentiske tekster, undervisningsplaner og slides til undervisningsbrug. Derudover er der lærervejledninger i form af lektorproducerede screencasts til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen.
Sideløbende med udviklingsdelen af projektet er der en forskningsdel, som vil udmønte sig i forskningsartikler om projektet.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/2130/04/22

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Motivation
  • sprogfag
  • interkulturel læring
  • verdensborgerskab
  • funktionelt sprogsyn
  • dynamisk kulturesyn
  • chunks
  • task-baseret