NAVADA - Naturvidenskabelig almendannelse i dagtilbud

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

NAVADA's formål er at styrke børns naturvidenskabelige almendannelse gennem design based research og etablering af et fælles og samlet videns- og forskningsmiljø, der bidrager med ny viden om og konkrete redskaber til:

•Udvikling og etablering af sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner

•Udvikling af pædagogers kompetence og tiltro til egen evne til at arbejde sciencepædagogisk og møde børns undren og nysgerrighed gennem oplevelser og aktiviteter i relation til natur og natur(lige) fænomener

•Udvikling af en metode til at undersøge betydningen af sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer for børns naturvidenskabelige almendannelse samt undersøge effekten af sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer i forhold til børns matematiske opmærksomhed

•Forankring og implementering af sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer i daginstitutioner gennem udvikling og afprøvning af et certificeringskoncept for daginstitutioner

•Etablering af et nationalt og internationalt videns- og forskningsnetværk med henblik på at forbinde sciencepædagogik med naturpædagogik og bæredygtighedspædagogik og afsøge potentialiteten heri i forhold til børns naturvidenskabelige almendannelse.

Disse mål realiseres gennem en række delprojekter, der tilsammen udgør det samlede videns- og forskningsmiljø.

NAVADA er finansieret af Novo Nordisk Fonden
Kort titelNAVADA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2301/01/28

Emneord

  • Børn og unge
  • Science
  • Bæredygtighed
  • Dagtilbud