Nordic Digital Health & Education - NorDigHE

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt støttet af Interreg der er omfattet af et konsortium med offentlige og private aktører fra Danmark, Sverige og Norge, som skal facilitere specialiseringen af klinikere og studerende til at levere digital behandling i et treårigt projekt kaldet NorDigHE.

Den digitale dagsorden vinder frem overalt, også i sundhedsvæsenet. Men der er et stort udækket behov i hospitalsvæsenet og blandt uddannelsesorganisationer for hurtigt, nemt og skalerbart at kunne kompetenceudvikle klinikere i digital behandling af patienter i virtuelle Hospital-at-Home (H-at-H) modeller.
I dette nordiske konsortium ønsker vi at udvikle en digital uddannelse af læger og sygeplejersker til digital håndtering af fremtidens patienter indlagt i eget hjem. Uddannelsen skal sikre, at personalet får de nødvendige digitale færdigheder og den fornødne psykologiske tryghed til at kunne levere virtuelle behandlinger. Manglende fortrolighed med den digitale behandlingsform og utilstrækkelige digitale færdigheder blandt plejepersonalet er internationalt beskrevet som de væsentligste årsager til at veldokumenterede e-sundhed initiativer har vanskeligt ved at blive implementeret i klinisk praksis. Ved projektets afslutning vil en digital H-at-H uddannelse til sundhedspersonale være klar til implementering og hurtig skalering hos de fleste skandinaviske hospitaler og sundhedsuddannelser. Samtidigt forventer vi, at 400 klinikere og studerende i tre lande har gennemgået kurset ved projektets afslutning.
Projektet består af 6 work packages(WP)
WP1: PROJEKTLEDELSE OG KOMMUNIKATION: Koordinering af alle aktiviteter og sikre kommunikation mellem partnerne i konsortiet samt formidling til projektets målgrupper. Ansvarlig for dette er Nordsjællands Hospital (NOH)
WP2: PENSUM OG KURSUSSTRUKTUR: Partnerne deltager efter behov i fire workshops og identificerer de vigtigste behov inden for uddannelse i digital behandling og pleje samt udvikler et pensum og en kursusstruktur. Ansvarlig for dette er KP
WP3: STORY TELLING: Partnerne mødes i seks workshops og samarbejder i tematiske enheder for at beskrive det pædagogiske indhold af kurset og indsamler materialet til de ønskede færdige produkter. Ansvarlig for dette er Sahlgrenska Universitetssjukhuset(SU)
WP4: PRODUKTION: De private partnere producerer de aftalte produkter i samskabelse med de øvrige partnere og fremtidige brugere. Ansvarlig for dette er Baloo (BO) privatorganisation der udvikliner e- læringsværkstøjer
WP5: UDDANNELSE AF PERSONALE: Uddannelses- og hospitalsorganisationer påbegynder uddannelse af sundhedspersonale og studerende efter aftalt testprotokol. Ansvarlig for dette er KP
WP6: EVALUERING AF UDDANNELSE: De offentlige partnere skriver en forskningsprotokol omkring evalueringen og påbegynder derefter evalueringsaktiviteterne som sker var 3. månad. Evalueringen følger et internationelt rammeværk for at udvikle og evaluere komplekse indsatser i sundhedsvæsenet.Ansvarlig for dette er Lunds Unviersitet(LU)

Kort titelNorDigHE
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2301/08/26

Samarbejdspartnere

  • Nordsjællands Hospital (leder)
  • Copenhagen Game Lab
  • Lund University
  • Salgrenska University hospital
  • Baloo Learning AB
  • Høgskolen i Østfold
  • Mount Visual