Projektdetaljer

Beskrivelse

Tilknyttet følgeforskningsprojektet: "Nye visiterede tryghedsboliger”, hvor jeg har fokus på medarbejdernes erfaringer med etablering af en ny type ældrebolig og hvad denne betyder for arbejdets organisering, for deres faglige erfaringer i at arbejde med denne målgruppe samt for deres indbyrdes tværprofessionelle samarbejde. Centralt i undersøgelsen indgår personalets oplevelser af det daglige arbejde og deres refleksioner over muligheder for at integrere den socialpædagogiske faglighed i en tværfaglig kontekst, idet projektet involverer en anden personalesammensætning end traditionelle plejeboliger. Undersøgelsen har fokus på, hvordan beboernes behov, ønsker og perspektiver inddrages af personalet i tilrettelæggelsen og udførelsen af den støtte, hjælp og pleje, som gives i relation til den fleksible organisering af arbejdet, som projektet involverer. Projektet fokuserer på både på de muligheder og de eventuelle problemer, som denne organisering skaber i forhold til den grundlæggende opgave med at understøtte beboernes individuelle behov og fællesskaber, og på betydningen af arbejdets organisering for den enkeltes medarbejders oplevelse af indflydelse, arbejdsglæde og kollegialt fællesskab.

Kort titelTryghedsboligprojektet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/2101/09/23

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Socialt arbejde og sociale forhold