På Tværs - en undersøgelse af samarbejdet om børn i mistrivsel

 • Hansen, Janne Hedegaard (Projektleder)
 • Molbæk, Mette (Projektdeltager)
 • Høybye-Mortensen, Line Matilde (Projektdeltager)
 • Jensen, Charlotte Riis (Projektdeltager)
 • Müller Kristensen, Rune (Projektdeltager)
 • Christiansen, Anne Demant (Projektdeltager)
 • Sommer, Lise (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet har været at opnå viden om organiseringer af det tværprofessionelle samarbejde samt indsigter i de professionelles forståelser og oplevelser af det tværprofessionelle- og samarbejde i relation til børn i (mis-)trivsel. Formålet har endvidere været, at undersøgelsens resultater bidrager til at kvalificere et større forsknings- og udviklingsprojekt inden for det samme felt. Undersøgelsen er finansieret af Fremfærd.

  Nøgleresultater

  Undersøgelsen viser, at der er en stor variation i forståelsen af (mis-)trivsel hos børn og unge. Dette ses både i undersøgelsens review og i interviews, hvor forskellige diskurser lever side om side.

  Samtidig finder vi fælles forståelser blandt det pædagogiske frontpersonale og PPR-psykologer, hvor der er fokus på barnets samspil og på dets kompetence til at indgå i fællesskaber, mens der blandt familiebehandlere i højere grad er fokus på mere strukturelle forhold såsom familieforhold, socioøkonomiske forhold m.m. Sundhedsplejen er i højere grad end de andre professioner optaget af fysiske forhold såsom vægt og kost. Alle respondenter er optagede af relationernes betydning for børns (mis-)trivsel. Generelt er respondenterne ikke optaget af barnets egen oplevelse af trivsel, bortset fra få PPR-psykologer. Undersøgelsen siger dog ikke noget om, hvorvidt respondenterne i deres forståelse af mistrivsel tager afsæt i deres allerede eksisterende viden om barnets egen oplevelse af (mis-)trivsel.
  Kort titelPå Tværs
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/2030/06/21

  Samarbejdspartnere

  • VIA University College
  • Københavns Professionshøjskole (leder)
  • Aarhus Universitet

  Emneord

  • Børn og unge
  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Uddannelse, professioner og erhverv