Pædagogen som frontløber

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Pædagogen som frontløber er udformet som et 3-årigt forsknings-, praksisudviklings- og uddannelsesprojekt. Projektet baserer sig på eksisterende viden der peger på, hvordan pædagogisk faglighed ofte marginaliseres i det tværprofessionelle samarbejde om udsathedsproblematikker i daginstitutionen - at den pædagogiske faglighed ’forsvinder’ eller skubbes til side i mødet med andre velfærdsprofessioner (Munck, 2017;2016, Røn Larsen, 2011, Morin, 2007). Der er derfor brug for en indkredsning, udvikling og synliggørelse af pædagogisk faglighed (Arhenkiel, m.fl.2012) og pædagogers myndighed, som noget der udfolder sig situationelt og relationelt, og er knyttet til udsathedsproblemstillinger i børns hverdagsliv.
  Pædagoger er frontløbere i arbejdet med børn og familier over længst tid; det er dem som fagprofessionelle der skal skabe sammenhæng i indsatserne omkring børnene og etablere et godt forældresamarbejde, der muliggør dialog og sikrer familiens perspektiv i det opsporende arbejde. Derfor er det også centralt, at det er pædagogprofessionen der er omdrejningspunktet for udvikling af et virkningsfuldt og praksisnært tværprofessionelt samarbejde om børn og familier i udsatte positioner.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/2101/01/22