Pædagogers faglighed - i lyset af en stigende regulering af danske daginstitutioner

  • Aabro, Christian Martin (Projektleder)
  • Schou jensen, Julie (Projektdeltager)
  • Wolfsberg, Mathis (Projektdeltager)
  • Hviid Andersen, Thomas (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt er en empirisk undersøgelse af pædagogers faglighed som er gennemført i perioden fra december 2017 til oktober 2019. Undersøgelsen er gennemført i regi af Københavns Professionshøjskole. Projektet er finansieret med midler fra BUPL’s forskningspulje. Rapporten er målrettet pædagoger og ledere i daginstitutioner, men kan læses af alle, der arbejder med daginstitutionsområdet og har interesse for pædagogprofessionens udvikling.

Nøgleresultater

Samlet set synes daginstitutionsarbejdet at afkræve en helt særlig faglig kompetence hos pædagogerne, nemlig kunsten at foretage forskellige former for følelsesmæssige afstemninger. At kunne ’læse’ hvad børnene har brug for, dvs. hvad der er påkrævet i en given situation, men også at ’læse’ forældrene og ’læse’ kollegerne, dvs. fornemme, hvor alle er, og hvad de har brug for. At bringe balance ind i relationerne og fællesskaberne og at enten opretholde eller vende stemninger, så pædagogerne kan gribe børnene, gribe forældrene og gribe hinanden. Samtidig handler det også om at afstemme, dvs. afkode eller omkode de mange metoder og redskaber, som tilflyder institutionerne, især fra de kommunale forvaltninger. Og de skal kunne afstemme i forhold til, hvad der er muligt under de givne vilkår og inden for rammerne. Det kræver, at pædagogerne stoler på deres egen faglige intuition, deres professionelle dømmekraft, samtidig med at de skal kunne stole på hinanden i de kollegiale samarbejdsflader.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1701/10/19