Pædagogisk udvikling af samarbejdsprojekt om Bachelor- /Cuppsatser ved Socialhögskolan på Lunds Universitet og Professionshøjskolen i København

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Projektdetaljer

Beskrivelse

det planlagte projekt ønsker vi at udvikle et konkret samarabejdsprojekt mellem
Socionomutbildningen på Lunds universitet og Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Profesionshøjskole i Danmark. samarbejdet tager udgangspunkt C-uppsatsen/Bacheloropgaven på de to uddannelser. Formålet med projektet er, at uddannelserne og de studerende gennem samarbejde skal lære af hinandens måde at tilrettelægge og udforme denne større skriftlige opgave. Konkret indebærer det at lade studerende fra de to uddannelser samarbejde om indsamling og bearbejdning af fælles empiri till deres individuelle skriftlige opgaver/uppsatser, samt at deltage som obeservatører i hinandens eksamner.
Kort titel"Flexbus projekt"
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/03/2031/12/21

Samarbejdspartnere

  • Lund University (Projektpartner) (leder)