Plejefamilien i centrum

  • Sørensen, Kresta Munkholt (Projektleder)
  • Pontoppidan, Maiken (Projektleder)
  • Dalgaard, Nina Thorup (Projektleder)
  • Villumsen, Anne Marie (Projektleder)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I Danmark anbringes der i disse år relativt flere børn i plejefamilier, og i mange tilfælde er der tale om større børn med komplekse problemstillinger. I omkring 8 procent af anbringelserne lykkes det ikke at få den til at fungere, og barnet må herefter flytte igen. Det sker typisk, når plejeforældrene føler sig ude af stand til at tage sig af plejebarnet. Med stigningen i antal anbringelser vokser dermed også behovet for at sikre de danske plejefamilier den bedst mulige støtte.

Projektet Plejefamilien i Centrum har til formål at forbedre støtten til plejefamilier i Danmark. I projektet vil VIVE undersøge forskellige tilbud og indsatser, som kommunerne kan tilbyde plejefamilier for at støtte familierne og sikre barnets tryghed og stabilitet i anbringelsen. Vi vil gerne finde ud af, hvilke tilbud eller indsatser, plejeforældre og plejebørn oplever som de bedste og mest virk­ningsfulde. Projektet gennemføres i et samarbejde med 10 danske kommuner og retter sig mod plejefamilier med plejebørn i alderen 4-17 år med
adfærdsproblemer
følelsesmæssige problemer
dårlig trivsel
ønske om hjælp/støtte fra plejeforældre/plejebarn
bekymring for barnets trivsel fra de professionelle.

Både frivillige anbringelser og tvangsanbringelser kan indgå, og det kan være både netværksanbringelser og professionelle plejefamilier.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2131/07/25

Samarbejdspartnere

  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (leder)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.