Programmering af pædagogikken

  • Aabro, Christian Martin (Projektleder)
  • Pedersen, Ann Sofie Brink (Projektdeltager)
  • Opstrup Larsen, Anna (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelsen er gennemført for at få indsigt i, hvordan forskellige manualbaserede metoder, koncepter og programmer mødes med og påvirker den pædagogiske praksis på 0-5 års området gennem pædagogers ”gøren” koncepter. Projektet tog sin begyndelse i efteråret 2015 og er gennemført i regi af Professionshøjskolen UCC, med løbende sparring fra Center for daginstitutionsforskning (CEDIF), Roskilde Universitet. Projektet er finansieret med
midler fra BUPL’s forskningspulje.

Nøgleresultater

Pædagogernes synes at foretage en række situerede tilpasninger eller kontekstualiseringer af koncepterne og metoderne, så de passer til den pædagogiske praksis, samtidig med at de også i nogen grad konceptualiserer de pædagogiske kontekster, især i de tilfælde hvor der sker mere eller mindre rene overtagelser. Det mest typiske er at koncepterne udsættes for forskellige former for kontekstuel kvalificering (mingelering), ud fra italesatte faglige værdier
angående pædagogisk ansvarlighed og kritisk refleksion. Det der primært informerer pædagogernes navigeringer med koncepterne er skønsmæssige vurderinger, der knyttes til værdier om ansvar for det enkelte barn og for at arbejde fagligt begrundet og nysgerrigt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1530/06/17