Reconnect. An integrated model reconnecting youths with symptoms of anxiety and depression to education or employment

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil afprøve og evaluere en integreret uddannelses/beskæftigelses- og psykoterapeutisk indsats målrettet unge med symptomer på angst og/eller depression. Indsatsen udvikles med afsæt i en evidensbaseret beskæftigelsesmetode kaldet ”Individuelt planlagt job med støtte” (IPS) som traditionelt retter sig mod unge/voksne med svære psykiske lidelser. I projektet tilpasses IPS metoden til målgruppen unge med tegn på angst og/eller depression, som står uden for uddannelse eller beskæftigelse, samt til danske kommuner.

Projektet har relevans for kommunerne der som led i Lov om kommunal indsats for unge under 25 år (L746), får det fulde ansvar for de unges tilknytning til uddannelse og/eller beskæftigelse. Projektets relevans skal også ses i sammenhæng med en styrket indsats for unge med mentale helbredsproblemer via kommunale forebyggende indsatser, som anbefalet i Sundhedsstyrelsen ”Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression” 2017.

Projektet gennemføres i samarbejde med 3 kommuner samt RUC og VIVE som vil indgå i forskningssamarbejdet. Den forskningsmæssige evaluering består af 1) effektundersøgelse via propensity score matching, 2) økonomisk evaluering, 3) proces- og implementeringsevaluering samt 4) evaluering af de unges erfaringer og tilfredshed med indsatsen.
Kort titelReconnect
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/24

Samarbejdspartnere

  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Projektpartner)
  • Københavns Kommune (Projektpartner)
  • Rødovre Kommune (Projektpartner)
  • Bornholms Regionskommune (Projektpartner)
  • IPS Team Københavns Kommune (Projektpartner)
  • Novo Nordisk (leder)
  • Roskilde Universitet (Projektpartner)

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold