Sammenhængende evaluering af naturfaglige kompetencer

  • Nielsen, Sanne Schnell (Projektdeltager)
  • Jakobsen, Lars Sejersgård (Projektdeltager)
  • Auning, Claus (Projektdeltager)
  • Auning , Mette Nicoline Rehhoff (Projektdeltager)
  • Sølberg, Jan (Projektleder)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med SENK er at opbygge viden om, hvordan man skaber en evalueringskultur, som fremmer elevernes naturfaglige kompetencer gennem formative evalueringsprocesser og samtidig giver et troværdigt og pålideligt overblik over elevernes faglige udvikling. Projektet skal være med til at udvikle og afprøve konkrete evalueringsmetoder, som kan opfylde dette formål.
Samtidig skal projektet være med til at sikre, at de fremkomne evalueringsdata kan anvendes af lærere såvel som skoledere og forvaltning, så der opstår en bedre sammenhæng mellem lærernes praksis og tiltag andre steder i systemet. Som en integreret del heraf skal projektetudvikle lærernes evalueringskompetence og hjælpe øvrige aktører med beslutningskraft ift.
naturfagsundervisningen med at arbejde mere kvalificeret med evalueringsdata fra undervisningen.
AkronymSENK
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2331/12/26

Samarbejdspartnere

  • Københavns Universitet (leder)
  • UC SYD