Should I stay or should I go?

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et anvendelsesorienteret forskningsprojekt, hvis formål er at hjælpe folkeskoler med at holde på lærere og pædagoger, fordi det er så vigtigt for elevernes mentale trivsel.

Projektet bygger på viden fra tidligere projekter men søger en dybere forståelse af de overvejelser eller "samtaler med sig selv", som lærere og pædagoger kan have om, hvorvidt de skal blive i folkeskolen eller skifte job. Denne tilgang er valgt for at finde ud af, om der er bestemte typer oplevelser, der sætter sådanne overvejelser i gang, hvad der kan få dem til at ophøre igen, og om der er steder undervejs, hvor den pågældende lærer eller pædagog kan hjælpes, så de ikke vælger at forlade folkeskolen. Samtidig undersøges også, hvad de enkelte skoleledelser allerede gør for at holde på deres medarbejdere, og om medarbejderne oplever disse initiativer på den måde, ledelserne tror og håber.

Projektet gennemføres af forskere på Københavns Professionshøjskole i samarbejde med 4 folkeskoler rundt omkring i landet. Den primære metode er fokusgrupper med lærere og pædagoger og projektet munder ud i et seminar, hvor ledere, TR og AMR fra de deltagende skoler inviteres til at drøfte projektets fund og deraf følgende handlemuligheder.

Projektets fund kommunikeres ud til øvrige skoler via to podcasts rettet mod hhv. ledere og medarbejdere, samt artikler i hhv. folkeskolen.dk og Plenum (hvor der linkes til de to podcasts). Der skrives også en videnskabelig artikel på dansk samt en undervisningscase som del af projektet, og alt materialet gøres tilgængeligt på nettet og kommer til at indgå i undervisningen på ”diplom i ledelse” på KP, hvor en del skoleledere på Sjælland og i københavnsområdet er i gang med at videreuddanne sig. På den måde når projektets budskaber bredt og hurtigt ud til de mange folkeskoler, hvor det at holde på lærerne og pædagogerne lige nu er et stort og alvorligt problem for både børn og voksne.
Kort titelShould I stay or should I go?
AkronymStay
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/2201/06/24

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • folkeskoler
  • lærere
  • pædagoger
  • skoleledelse
  • fastholdelse
  • opsigelse
  • moralsk stress
  • trivsel
  • eksistentielle overvejelser