Styrkelse af pædagogisk omsorg i dagtilbud

  • Jensen, Anders Skriver (Projektdeltager)
  • Jæger, Henriette (Projektdeltager)
  • Christiansen, Anders Bech (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Omsorg i dagtilbud anno 2024 synes indlejret i et komplekst krydsfelt mellem upåagtethed (den tages for givet) og nødvendighed (børn har brug for omsorg). Til trods for at omsorg udgør en central værdi i danske dagtilbud, er omsorg vanskelig at få sat på den politiske og derfor også den pædagogiske dagsorden. Med projektet ønsker vi at styrke den pædagogiske omsorg på pædagoguddannelsen og i dagtilbud, for den vej rundt at skabe øget bevågenhed på omsorgen og dens betydning.

Gennem interventioner, empirisk forskning og teoriudvikling vil projektet belyse hvordan omsorg:
-udspiller sig i en kompleks social og kulturel pædagogisk sammenhæng
-er underlagt institutionelle betingelser
-reflekteres som en praksis ikke kun rettet mod det enkelte barn (dyadisk) men også grupper af børn (polyadisk).

Projektets overordnede forskningsspørgsmål lyder:
Hvordan kan en omsorgsorienteret dagtilbudspædagogik styrkes på pædagoguddannelsen og i dagtilbud med henblik på at understøtte børns trivsel og udvikling?

Teoretisk trækker projektet både på psykodynamisk og sociokulturel udviklingspsykologi idet begrebet pædagogisk omsorgs er rettet mod den enkelte persons og gruppes velbefindende her og nu – og evt. fremadrettede udviklingsbehov.

Hverken børnenes eller pædagogens behov kan bestemmes ”objektivt” én gang for alle men må aflæses, undersøges og kommunikeres om med udgangspunkt i en nysgerrig og sensitiv forholdemåde bl.a. baseret på en åbenhed for børns perspektiver.

Pædagogisk omsorg er desuden formet af policy og ideologi og reflekterer således kultur- og institutionsspecifikke normativitet og værdier som på godt og ondt får betydning for omsorgen.

Projektet består af to delprojekter:
1) Identifikation og styrkelse af pædagogisk omsorg i dagtilbud
2) Styrkelse af pædagogisk omsorg på pædagoguddannelsen.

Projektet er baseret på et mixed-methods design som inkluderer:
-interviews og observationer
-forsker-praktiker forskningscirkler
-effektmåling af omsorgsintervention på pædagoguddannelsen
AkronymSAPOD
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2401/02/27

Samarbejdspartnere

  • Danmarks Pædagogiske Universitet (Projektpartner) (leder)
  • Roskilde Universitet (Projektpartner)

Emneord

  • daginstitutioner