Sundhed og kognitiv funktion;En fortsættelse og udvidelse af Svendborgprojektet; The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study-DK (CHAMPS-study)

 • Bugge, Anna (Projektleder)
 • Gejl, Anne Kær (Projektdeltager)
 • Wedderkopp, Niels (Projektdeltager)
 • Klakk Egebæk, Heidi (Projektdeltager)
 • Hillman, Charles (Projektdeltager)
 • Tarp, Jakob (Projektdeltager)
 • Nielsen, Jonas Vestergaard (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Der findes tydelige beviser på at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på en række sundhedsmæssige parametre som risiko for hjertekar sygdom, diabetes, visse typer kræft, knoglesundhed og mental sundhed. Derimod er der mindre viden om hvordan fysisk aktivitet påvirker indlæring og kognition. Markøren brain-derived neurotrophic factor (BDNF) er involveret i kognitiv udvikling og metabolisme. BDNF udskilles under fysisk aktivitet og er øget hos veltrænede. Det ansøgte forskningsprojekt er en udvidelse og forlængelse af et longitudinelt skole-baseret interventionsstudie; the Childhood Health, Activity and Motor Performance School (CHAMPS) study-DK med ~ 1200 børn/unge, fulgt gennem seks år. I Svendborg kommune har 6 skoler været udvalgt til at være ’sportsskoler’ med en tredobling af idrætsundervisningen fra 0.-6. klasse, mens 4 skoler har fungeret som kontrolskoler.
  Formålet med forskningsprojektet er:
  • At undersøge effekten af en skolebaseret fysisk aktivitetsintervention på BDNF, kognitiv funktion, akademisk formåen, kropskomposition og metabolisk sundhed
  • At undersøge sammenhænge mellem metabolisme, læring, kognition, BDNF og fysisk aktivitet/fitness
  • At styrke udviklingen af viden mellem forskning og praksis gennem et systematisk rammearbejde
  Der er fra 2008 indsamlet objektive målinger af fysisk aktivitet, blod er analyseret for de klassiske risikofaktorer for hjertekar sygdom og der er målt antropometri, blodtryk, samt lavet DEXA-scanninger. I sidste dataindsamlingsrunde i 2015 er der både retrospektivt og prospektivt, blevet indsamlet oplysninger om resultaterne fra de nationale tests, som kohorten har gennemført. Der blev også lavet kognitive tests på hele kohorten. Desuden er videns udvekslingen mellem forskning og praksis forsøgt afdækket systematisk ved hjælp af et teoretisk rammeværktøj; RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adaptation, Implementation and Maintenance).
  Med til KP er taget den sidste del af projektet, som omhandler den sidste afrapportering. Dette drejer sig både om færdiggørelse og publicering af de sidste artikler, samt en konference, der blev afholdt i november 2018 i samarbejde med Svendborg kommune. Slutteligt vil der aflægges endeligt regnskab af afsluttende rapport til Trygfonden.

  Nøgleresultater

  Se publikationer
  Kort titelSundhed og Kognitiv Funktion
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/1801/01/21

  Emneord

  • Børn og unge
  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Skoler, fag og institutioner

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.