Tandem-SYKL. Når samtalen fremmer forståelsen i natur/teknologi og matematik

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger, hvordan en intervention med SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) kan udvikles parallelt i fagene natur/teknologi og matematik i 4. klasse, så elevernes interesse for, deltagelse i og udbytte af disse fag styrkes. Vi vil undersøge og tilpasse positive internationale erfaringer med peer learning til den danske grundskole på det tidspunkt, hvor elevernes interesse for naturfagene falder markant. Natur/teknologi og matematik ses som to tandhjul, der trækker på den samme cykelkæde for at understøtte udviklingen af børns vedvarende oplevelse af interesse og ’agency’ i forhold til naturfænomener. Projektet kaldes derfor Tandem-SYKL. Kort sagt vil vi:
A. videreudvikle SYKL,
B. undersøge, om SYKL om SYKL er praktisk gennemførligt (feasibility),
C. vurdere udbyttet for eleverne (evaluere),
D. levere grundlag for, om projektet kan opskaleres, og i så fald hvordan.

I projektet indgår 15 4.-klasser, 30 lærere/vejledere og cirka 300 elever, hvilket svarer til 450 interventionslektioner

For at gøre resultaterne tilgængelige for alle lærere i de to fag stiller vi de udviklede undervisningskoncepter gratis til rådighed via en hjemmeside med instruktionsvideoer, elevopgaver og lærervejledning.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 4.8 millioner. Dertil kommer at KP medfinansierer 650.000kr.
Kort titelTandem-SYKL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2031/12/22

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.