The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger brugen af tvang i børne- og ungepsykiatrien i Norge. Projektet gør brug af et mixed-methods design, hvor der gennemføres 1) kvantitative analyser på baggrund af den rapporterede tvangsbrug på alle børne- og ungepsykiatriske afdelinger og en survey-undersøgelse, samt kvalitative analyser af interviews med unge og ansatte samt deltagerobservation på tre lukkede afdelinger. Projektet skal give viden om omfanget af tvangsbrug, en forståelse for tvang som en del af behandlingspraksis, og hvordan indlagte børn og unge oplever at blive udsat for tvang.
Kort titelCAP
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/2130/06/25