Turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Projektdetaljer

Beskrivelse

26% af elever i 8. klasse blev i skoleåret 2014-15 vurderet ikke-uddannelsesparate hvilket giver dem dårligere forudsætninger for at afslutte grundskolen med et resultat, der kan hjælpe dem videre til en ungdomsuddannelse. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har afsat 20,8 mio. kr. i satspuljemidler til at gennemføre og evaluere effekten af 2-ugers turboforløb med intensivt fokus på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Turboforløbene afvikles på elevernes egen skole, i skoletiden, som et ekstra tilbud til de elever, der har brug for et fagligt boost og en styrket motivation. Formålet er at undersøge forløbenes langsigtede effekter på elevernes faglige udvikling og senere uddannelsesvalg. Projektet gennemføres over tre år og de deltagende elever vil blive fulgt tre år efter deres deltagelse i turboforløbet.

Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Aarhus Universitet (v./ Trygfondens Børneforskningscenter), Rambøll Management Consulting, Professionshøjskolen Metropol og VIA University College. Metropol er i projektet ansvarlig for udvikling af indholdet i turboforløbene i fagene Dansk og Matematik, herunder lektionsplaner og udførligt undervisningsmaterialer, samt kompetenceudvikling af lærere og pædagoger som skal gennemføre turboforløbene for elever fra egne skoler. Metropol har til opgaven eksperter i fagdidaktik og intensive læringsforløb indenfor matematik og dansk.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1631/12/18

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • ikke-uddannelsesparate
  • intensive læringsforløb
  • turbo-forløb
  • danskundervisning
  • matematikundervisning