Uddannelseshospitalet

 • Brinckmann, Randi (Projektleder)
 • Rørth, Bente Ourø (Projektleder)
 • Nielsen, Marianne Thye (Projektleder)
 • Samuelsen, Susanne (Projektdeltager)
 • Lydia Breum, Lene (Projektdeltager)
 • Brorholt, Grete Baad Holdt (Projektdeltager)
 • Støier, Louise (Projektdeltager)
 • Højbjerg, Karin (Projektdeltager)
 • Lunde, Christina Sølvsteen (Projektdeltager)
 • Rasmussen, Dorte Helving (Projektdeltager)
 • Jurlander, Birgit (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at skabe et uddannelseshospital som har et nytænkende tværprofessionelt læringsmiljø, hvor læring hos sygeplejestuderende i et første fokus sker på tværs af fag, uddannelsesniveau og sektorer. Visionen er at skabe en uddannelsesmodel, hvor der er fokus på læringsformer, der styrker de studerendes kliniske lederskab, klinisk beslutningstagen og kliniske færdigheder og herved i højere grad sikrer at dimentenderne er parate til overgangen fra uddannelse til praksis. Uddannelseshospitalet er et afsnit på Frederikssund Hospital.
Det overordnede formål med Uddannelseshospitalet er at afprøve undervisnings- og læringsformer, der bidrager til at styrke sammenhæng mellem teori og praksis og dimittendernes kliniske kompetencer efter endt uddannelse. Dette desuden med et fagligt fokus på at skabe sammenhæng i patient og borgerforløb på tværs af sektorer og en høj grad af borger-/patientinvolvering.

Med Uddannelseshospitalet ønsker vi at blive målt på:
• At der er beskrevet en uddannelsesmodel for klinisk undervisning, der kan implementeres på kliniske uddannelsessteder.
• At nyuddannede fra uddannelseshospitalet har højere grad af praksisparathed (Indikatorer hentes fx via aftager og dimittend undersøgelse)
• 85 % af de studerende fra uddannelseshospitalet er efter 3 år fortsat tilknyttet faget (Sygeplejerske kohorten og målrettet studerende fra uddannelseshospitalet).
• Patienterne oplever at i højere grad at personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (LUP data fra 2018: 29% oplever slet ikke eller i ringe grad at have mulighed for at deltage)
• Patienterne oplever at i højere grad, at personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (LUP data fra 2018: 36% oplever slet ikke eller i ringe grad at have mulighed for at deltage)
• Patienterne oplever at i højere grad, at afdelingen og den kommunale pleje samarbejder om udskrivelse (LUP data fra 2018: 25% oplever slet ikke eller i ringe grad et samarbejde)
• Fald i forebyggelige genindlæggelser (registerdata)

Læs hele projektbeskrivelsen her. Der er knyttet følgeforskning til udviklingsprojektet.
Kort titelUddannelseshospitalet
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/25