Udsatte børns sociale forankring - en undersøgelse og udvikling af pædago-giske indsatser i storbyen

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  På trods af socialpædagogiske indsatser befinder nogle børn og unge sig fortsat i socialt udsatte positioner og udsathed er derfor forsat en velfærdstatslig udfordring i 2018. Det gælder særligt de børn og unge, der af forskellige grunde har vanskeligt ved at få socialt fodfæste i deres hverdag enten i perioder eller længere tid af deres liv og som er i risiko for øget skolefravær, social isolation eller kriminalitet (DST 2017, Nygren 2008, SFI 2014). International forskning peger på, at disse outsider-positioner med fordel kan for-stås i en bredere sammenhæng, hvor også byens forandringer og socioøkonomiske og kulturelle betydninger for børn og deres muligheder bliver genstand for undersøgelser af udsatte positioner (Harvey 2000, Wacquant 2013, Grunewald, 2003; Goodwinn 2017, Schmidt, 2017). Således viser den internationale forskning, at der er en sammenhæng mellem den pædagogiske indsats, lokalområdets betydning og socialt udsatte positioner, hvilket er mindre belyst i den danske pædagogisk forskning. Forsknings- og udviklingsprojektet ”Udsatte børns sociale forankring – en undersøgelse og udvikling af pædagogiske indsat-ser i storbyen” undersøger derfor på den ene side denne sammenhæng mellem udsathed og byens socio-kulturelle betydning for skabelse af udsatte positioner for børn og unge. På den anden side ønsker projektet sammen med børn, unge og de professionelle at udpege udviklingsmuligheder for en stedsensitiv pædagogik. Det vil sige for pædagogiske indsatser, der kan overskride stedets begrænsninger og inddrage byrummets muligheder i den pædagogiske praksis og dermed ændre børnenes udsathed. Projektets bi-drager således til udvikling af en urbanpædagogik, som tilgodeser børn og unge i marginale sociale posi-tioner ved at inddrage børn og de professionelles perspektiver.

  Lægmandssprog

  Projektet undersøger hvordan pædagogisk arbejde med udsatte børn i storbyer kan se og udnytte de potentialer og ressourcer der kan hjælpe dem til at etablere sig i gunstige sociale sammenhænge.
  Kort titelUdsatte børns sociale forankring
  AkronymUBS
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/1831/12/22

  Emneord

  • Børn og unge
  • udsatte boligområder
  • Udsatte børn og Unge
  • urban pædagogik
  • Stedsensitiv pædagogik