Udvikling af administrationsfaglige kompetencer i anvendelsen af kunstig intelligens

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kunstig intelligens i form af sprogmodeller som ChatGPT, Googles Bard og Microsofts
Bing har siden slutningen af 2022 tiltrukket enorm opmærksomhed verden over.
Eksperter taler om, at vi med sådanne sprogmodeller er trådt ind i en ny æra af den
digitale udvikling, hvor teknologien i langt højere grad integreres i menneskelige
aktiviteter, og at dette helt grundlæggende vil ændre vores måde at arbejde på.1
Sprogmodeller er designet til at simulere samtaler og interagere med mennesker på en
realistisk måde, og i praksis betyder det, at teknologien kan fungere som fagligt værktøj
til fx procesplanlægning, kvalitetssikring og evaluering.

Digitalisering har længe været en central del af det administrationsfaglige område, og
inden for det sidste år er det blevet tydeligt, at kunstig intelligens bliver den nye motor i
den fortsatte digitalisering af den offentlige sektor.2 Administrative medarbejdere spiller
en nøglerolle i forhold til at varetage myndighedernes teknologianvendelse, hvilket
kræver et fokus på viden og opkvalificering af medarbejderne.3 Formålet med dette
projekt er at forbedre administrative medarbejderes evne til at anvende kunstig
intelligens i deres arbejde og samtidig sikre overholdelse af forvaltningsprincipper,
datasikkerhed og bibringe en forståelse af de etiske dilemmaer, som det rummer for
medarbejderne.

Projektet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriets midler til initiativer inden for videregående VEU (trepartsmidler)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2431/05/26

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Administrationsfalighed
  • Sprogmodeller
  • Kompetenceudvikling
  • Administrativ opgaveløsning