Unge, fællesskaber og gade- og bykulturelle initiativer. Analyse af udsatte unges tilblivelser gennem parkour, skateboard, dans og mad

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskningsprojektet retter søgelyset mod udsatte unges fællesskaber, som etableres arrangerede fritidsarenaer centreret om social- og fritidspædagogiske projekter og aktiviteter, hvor gade, by- og ungdomskultur tematiseres. forskningsprojektet tilføjer og oparbejder en stedlig dimension, der understreger, at steder og stedlige tilhørsforhold er centrale for unges tilblivelses- og identitetsprocesser. den stedlige dimension lægger op til at udvide forståelsen af unges udfordringer og vanskeligheder ift. uddannelse og ikke blot fokusere på selve uddannelsernes praksisser, men tillige medtænke et mere stedligt, urbant og fritidslivsperspektiv.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/03/1801/02/21