Urban Age Ethics and Social Inclusion

 • Høvids, Dorthe (Projektleder)
 • Jensen, Nina Freimann (Projektleder)
 • Nielsen, Sanne Vinther (Projektleder)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

URGE står for Urban Age Ethics and Social Inclusion og er et 3-årigt EU finansieret projekt. Projektet består af 10 partnere: Socialrådgiveruddannelsen på KP (bevillingshaver), samt 4 socialrådgiveruddannelser i Lyon, Ljubljana, Helsinki og Amsterdam samt 5 praksisorganisationer, en fra hver by, der alle arbejder med udsatte voksne. Desuden er der tilknyttet et panel af ca. 30 organisationer, der har ekspertise inden for fx bæredygtighed, arkitektur, design, og urbanisering, der er projektets fokus. Projektet er bevilliget under EU prioriteterne:

- Common values, civic engagement and participation.
- Stimulating innovative learning and teaching practices.
- Environment and fight against climate change.

Projektet er en videreudvikling af et eksisterende samarbejde. Hér har vi siden 2019 arbejdet med at indsamle etnografisk data, der understøtter udviklingen af undervisningsmaterialer og ny uddannelse, der fokuserer på urban ulighed. Vi har bl.a. udviklet en videns- og læringsplatform (www.urbansos.eu). I URGE har vi fokus på udviklingen af en ny metode til dialogbaseret og demokratisk kommunikation om bæredygtig byudvikling.

Vi ved fra vores forskning, at velfærdsprofessionelle—fx socialrådgivere, pædagoger og socialsygeplejersker, der har den daglige og direkte kontakt til socialt udsatte borgere i byen—ikke nødvendigvis har viden om byudviklingsprocesser; og at der sjældent er kontakt og kommunikation mellem dem, der planlægger og beslutter og de velfærdsprofessionelle, der arbejder på gadeplan. Ligeledes ved vi fra vores forskning, at de mest socialt udsatte i byen oplever, at de ingen stemme har i udviklings-, planlægnings-, og beslutningsprocesser.

På baggrund af etnografisk forskning i de fem byer, skal der udvikles en række undervisningsmaterialer (spil, film, podcasts) samt en metode til advocacy i relation til mere bæredygtige og socialt retfærdige byer. Metoden bygger på protreptik—et filosofisk redskab til dialog.

Vi har forpligtet os på at bidrage til at vi fremadrettet i højere grad uddanner studerende til at have fokus på bæredygtighed som en naturlig del af deres professionalisme. Endelig udvikles og afholdes der en række kompetenceudviklingsaktiviteter for undervisere og praktikere uden for projektet; mennesker, der har interesse i urban bæredygtighed og/eller ønsker at arbejde med metoden eller materialerne i deres egen praksis.

Lægmandssprog

URGE is co-funded by the European Union and is a project that researches conflicting values in urban development and creates new spaces for dialouge. The project will 1) collect empirical qualitative data, 2) produce new digital teaching materials about urban social work in a sustainability perspective, 3) develop a new social work method inspired by critical cause advocacy and protreptics, and 4) educate practitioners and social work teachers within the framework of the project.
AkronymURGE
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato22/11/2330/11/26

Samarbejdspartnere

 • University of Ljubljana (Projektpartner)
 • Hogeschool van Amsterdam (Projektpartner)
 • DesignArbeit (Projektpartner)
 • Association Kings of the Street (Projektpartner)
 • Hjemløseenheden (Projektpartner)
 • Ocellia (Projektpartner)
 • Foundation OVE (Projektpartner)
 • Metropolia University of Applied Sciences (Projektpartner)
 • Familia Ry (Projektpartner)
 • Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen (leder)

Emneord

 • Socialt arbejde og sociale forhold

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • Urban SOS: Urban SOS

  Jensen, N. F., Høvids, D., Klok, A. L. & Harritsø, M. C.

  02/09/1931/12/22

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

  Fil