Videnscenter for digital teknologiforståelse

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Videnscenter for digital teknologiforståelse er et samarbejde mellem Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler. Formålet er at skabe en samlet, dansk tilgang til digital teknologiforståelse. Centrets vision er, at alle børn og unge i Danmark får digital teknologiforståelse, så de konstruktivt og kritisk kan deltage som demokratiske borgere i et digitaliseret samfund. Centret vil udvikle digital teknologiforståelse i og med uddannelsespraksis på grundskoler og gymnasier, samle fagmiljøer på tværs af institutioner og initiativer samt tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag for faglighedens videre udvikling i det danske uddannelsessystem.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2301/08/28

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Universitet (leder)
  • Københavns Universitet
  • Professionshøjskolen Absalon
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • UC SYD
  • VIA University College
  • Professionshøjskolen UCN