Barrierer og mulighed for borgerbaserede fagperspektiver indenfor ældreområdet

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftAbstraktForskningpeer review

Abstract

Dette abstract baserer sig på et aktionsforskningsprojekt, som indgår som en del af et forskningsprojekt om en nyetableret form for ældreboliger for ensomme ældre med behov for sociale fællesskaber og tryghed i dagligdagen, men som er for velfungerende til at komme på plejehjem. Som en del af forskellige metodiske greb gennemførte vi et dialogværksted med den tværprofessionelt sammensatte medarbejdergruppe for at bringe de ansattes forestillinger og perspektiver for deres arbejde med at etablere fællesskaber og minimere ensomhed blandt beboergruppen, frem i lyset. Som videnskabsteoretisk grundlag for værkstedet indgår kritisk-utopisk aktionsforskning og idéen om at konstruere sociale rum med åbnende opfordringsstrukturer, der kan frembringe fortrængte faglige, subjektive og erfaringsbaserede tematikker på dagsordenen (Nielsen & Nielsen 2006). Dette for at bringe medarbejdergruppen sammen med mulighed for erfaringsudvekslende dialoger deltagerne imellem som kilde til kollektive erfaringsdannelser og gensidig social læring (Nielsen 2012, Bilfeldt et al 2018). Dialogværkstedets tematiske overskrift var, hvordan man kunne danne fællesskaber og mindske ensomhed blandt beboernei. Under værkstedets kritiske del blev der udtrykt frustration over borgersammensætningen og manglende kompetencer til at kunne håndtere konflikter blandt de meget forskellige borgere (som er bærere af en række uindfriede forventninger). Samt at NPM trænger ind i dagligdagen i form af en ledelse, der mest er drevet af et økonomisk rationale i at få fyldt pladserne op, og derved understøtter en fejlagtig visitering. Der blev senere bragt relevante idéer til realisering af fællesskaber og hjemlighed for borgerne på banen, såsom anskaffelse af en radio til fællesrummet samt indførelse af fælles morgenmad for beboerne. Tryghedsboligerne er en ny boligform, hvis oprindelige formål var dobbeltsidet; nemlig at øge livskvaliteten hos de ældre samt bidrage til et godt arbejdsliv for medarbejderne i form af mening i arbejdet. Begge dele forekommer ret fraværende hos den nyligt ansatte ledelse. Dialogværkstedet afspejlede medarbejdernes udtalte behov for – og begrænsede mulighed for – indbyrdes dialog om arbejdet. Men deres konkrete idéer til at realisere projektets formål er ikke blevet realiseret efterfølgende, hvilket ejheller anspores af ledelsen, der pdes. styrer økonomien med hård hånd, men pdas. overlader dagligdagens ansvar til medarbejderne. Således forekommer ledelsesopgaven at blive varetaget med urealistiske løfter til beboerne indenfor en snæver økonomisk ramme, mens medarbejderne overlades til at håndtere en paradoksal opgave som frontmedarbejder i praksis (Ekmann 2022, Kongsgaard 2022). Beboernes forskelligartede ønsker og behov tilsidesættes uden mulighed for reel inddragelse. Ledelses- og styringsmæssigt spilles de to parter ud mod hinanden, hvorved potentialer for at finde relevante og ligeværdige balancer mellem hensynet til borgernes hjem og medarbejdernes arbejdsliv, synes at gå tabt.
Jeg vil gerne drøfte de konfliktende orienteringer og særinteresser, som jeg er stødt på i medarbejdergruppen, hvor medarbejdernes interesser får gennemgående forrang på bekostning af beboernes. Og i forlængelse heraf drøfte, hvordan man gennem participatoriske forskningsmetoder kan arbejde med integrerende forskningsperspektiver i form af inddragelse af både medarbejder- og borgerperspektiver i en sådan ældrebolig kontekst.

Referencer:

Bilfeldt, Annette, Michael Søgaard Jørgensen og MarianneMahler (2018):”Pårørendeomsorg og psykisk arbejdsmiljø i ældreomsorg – fra prestil ressource” i Bilfeldt et al (red.) Den ufærdige fremtidaktionsforskningens potentialer og udfordringer Aalborg Universitetsforlag

Ekmann, Susanne (2022) Giftig gæld og udpint velfærd København:Gyldendal

Kongsgaard, Leif (2022) Faglig refleksiv praksis – Enundersøgelse af organisatorisk dilemmahåndtering og refleksivitet ivelfærdsarbejdets frontlinje Ph.d.-afhandling fra Institut forKommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet og VæksthusetsForskningscenter.

 Nielsen, Kurt Aagaard & BirgerSteen Nielsen (2006):” Methodologies in Action Research” in Nielsen, KurtAagaard & Lennart Svensson (red.) ActionResearch and Interactive Research – Beyond practice and theory. CopyrightShaker Publishing.

Nielsen, Kurt Aagaard (2012):”Aktionsforskningensvidenskabsteori”, Lars Fuglsang & Poul Bitsch Olsen (Red.) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne.Roskilde Universitetsforlag

Steno, Anne Mia & Hanne Meyer-Johansen (2022):”Institutionellelogikker og forhandlinger af hjemlighed på socialpædagogiske botilbud formennesker med handicaps” Socialpædagogisk tidsskrift 2022/1.

 

 Referencer:

Bilfeldt, Annette, Michael Søgaard Jørgensen og MarianneMahler (2018):”Pårørendeomsorg og psykisk arbejdsmiljø i ældreomsorg – fra prestil ressource” i Bilfeldt et al (red.) Den ufærdige fremtidaktionsforskningens potentialer og udfordringer Aalborg Universitetsforlag

Ekmann, Susanne (2022) Giftig gæld og udpint velfærd København:Gyldendal

Kongsgaard, Leif (2022) Faglig refleksiv praksis – Enundersøgelse af organisatorisk dilemmahåndtering og refleksivitet ivelfærdsarbejdets frontlinje Ph.d.-afhandling fra Institut forKommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet og VæksthusetsForskningscenter.

 Nielsen, Kurt Aagaard & BirgerSteen Nielsen (2006):” Methodologies in Action Research” in Nielsen, KurtAagaard & Lennart Svensson (red.) ActionResearch and Interactive Research – Beyond practice and theory. CopyrightShaker Publishing.

Nielsen, Kurt Aagaard (2012):”Aktionsforskningensvidenskabsteori”, Lars Fuglsang & Poul Bitsch Olsen (Red.) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne.Roskilde Universitetsforlag

Steno, Anne Mia & Hanne Meyer-Johansen (2022):”Institutionellelogikker og forhandlinger af hjemlighed på socialpædagogiske botilbud formennesker med handicaps” Socialpædagogisk tidsskrift 2022/1.

 

 

OriginalsprogDansk
Publikationsdato17 nov. 2022
StatusUdgivet - 17 nov. 2022
BegivenhedVelfærd og viden i krise - aktionsforskningens bidrag og udfordringer: 13. nationale forsknings konference i Dansk Aktionsforskningsnetværk - Københavns Professionshøjskole, Kbh. , Danmark
Varighed: 17 nov. 202218 nov. 2022
Konferencens nummer: 13.

Konference

KonferenceVelfærd og viden i krise - aktionsforskningens bidrag og udfordringer
Nummer13.
LokationKøbenhavns Professionshøjskole
Land/OmrådeDanmark
ByKbh.
Periode17/11/2218/11/22

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold

Citationsformater