Kropsbevidsthed på skemaet

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskningpeer review

Abstract

Trivsel er et begreb som er kommet på dagsordenen i den danske folkeskole. Hidtil har der været en forskningsmæssig interesse for at undersøge sammenhænge mellem forskellige kategorier af fysisk aktivitet og trivsel. I nærværende projekt ønsker vi at tage et lidt andet afsæt i forhold til trivsel idet vi har valgt at undersøge hvordan psykomotoriske kropsbevidstheds aktiviteter kan bidrage til at styrke børns kropslige handlekompetencer i skole og hverdagsliv med henblik på at fremme trivsel og sundhed i et livslangt perspektiv. De psykomotoriske aktiviteter er kendetegnet ved at spænde over både bevægelsesorienterede aktiviteter og ro/hvile aktiviteter med fokus på afspænding af kroppen. Igennem et ti ugers forløb har fem 7 klasser deltaget i et psykomotorisk undervisningsforløb 3 gange om ugen. Efterfølgende er det igennem et kvalitativt fokusgruppeinterview blevet undersøgt hvordan eleverne oplever fænomener i forhold til kropsbevidsthed på baggrund af den gennemførte undervisning.

Undersøgelsen viser at eleverne i det psykomotoriske undervisningsforløb udvikler en spirende kropsbevidsthed som kommer til udtryk som en bevidst opmærksomhed på den indre kropslige sansning i undervisningsrummet. Derudover viser undersøgelsen også at den spirende kropsbevidsthed lader sig overføre til det levede hverdagsliv som en form for kropslig handlekompetence, der gør eleverne i stand til at have en indre undersøgelsesdialog med kroppen i hverdagslivet. I lyset af de undersøgte processer ønsker vi med undersøgelsen at pege på samt diskutere hvordan kompetencer relateret til udvikling af kropsbevidsthed kan bidrage til at understøtte børns trivsel og generelle sundhed i en skolekontekst.
OriginalsprogDansk
Tidsskriftidrottsforum.org
Sider (fra-til)1-18
ISSN1652-7224
StatusUdgivet - 2018

Emneord

  • psykomotorik
  • folkeskolen

Citationsformater