Diskussion: Af resultater og metode i bachelorprojekter

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: De studerende skal kunne forholde sig kritisk til egen undersøgelse
  Teaching and working methods: Forelæsning
  Motivation for the choice of teaching and working methods: De studerende er i gang med deres undersøgelse på modul 14 og kan derfor relatere undervisningen direkte til eget forløb
  Period2014 → …