Læring, dannelse og trivsel i skolen – Institut for Læreruddannelse 

  • Postal addressShow on map

    Forskningsleder Bo Nielson, Humletorvet 3

    1799 København V

    Denmark

About

About

Den danske folkeskole skal sikre læring og trivsel for alle elever. Det er en udfordring. Vi arbejder for at skabe viden, der udvikler en inkluderende folkeskole, hvor dannelse, faglig læring, trivsel og social udvikling er i centrum.   

Hvad forsker vi i?  

Stigende elevdiversitet og flere udsatte elever gør det vanskeligt for lærerne at skabe en favnende undervisning, som både engagerer og udvikler gruppen af elever, der er fagligt udfordrede, samtidig med at undervisningen udfordrer de elever, som klarer sig godt i skolens fag.

Samtidig er IT og digitalisering blevet en kompleks og integreret del af vores hverdag, og forestillingen om, at nye generationer af børn er ”digitalt indfødte” har vist sig at hvile på et naivt og dovent grundlag.

Det kalder på, at vi gentænker fagdidaktikken i de enkelte fag, rammerne for og organiseringen af undervisningen og ikke mindst den pædagogiske og didaktiske tilgang på den enkelte skole. Det kalder også på, at vi indtænker digital teknologi og digitale medier i skolens undervisning – både i forhold til børnenes faglige læring, teknologiforståelse og digitale myndiggørelse.

Hvordan forsker vi? 

I forsknings- og udviklingsmiljøet udvikler, implementerer og evaluerer vi konkrete indsatser, som adresserer læreres og andre relevante fagprofessionelles arbejde tæt på børnene i skolens dagligdag. Vi er drevet af et ønske om at bidrage med ny praksisrettet og anvendelsesorienteret forskningsviden, som adresserer skolens udfordringer og gør en reel forskel for skolens professionelle og ikke mindst eleverne.

Forskningsprogrammer 

Vi forsker inden for fire områder: 

Vores forskning er forankret på Institut for Læreruddannelse, hvor vi har vi en ambition om at uddanne de bedste lærere, der er aktive medskabere af den danske folkeskole. Forskningen spiller her en vigtig rolle i at informere og kvalificere uddannelsen. De studerende præsenteres derfor for den nyeste og bedste viden, og så mange studerende som muligt inddrages i forskningsaktiviteter. 

Forskningsmiljøet på Institut for Læreruddannelse består af over 70 forskere og adresserer udvalgte pædagogiske, almendidaktiske og fagdidaktiske udfordringer i skolens praksis. Vi uddanner lærere til den danske folkeskole. Instituttet har 280 undervisere og ca. 3500 lærerstuderende. 

Læs mere om instituttet og alle medarbejderne på UCViden

Kontakt  

Bo Nielson, ph.d. 
Forskningsleder 
bnie@kp.dk 
Tlf: 51 63 26 40 
 
Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor. 

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or