Ledelse og organisering i fagprofessionel praksis

  • Postal addressShow on map

    Forsknings- og videreuddannelsesleder Tove Enggrob Boon, Tagensvej 18

    2200 København N

    Denmark

About

About

Vi beskæftiger os med ledelse og organisering i fagprofessionel praksis, hvor vi undersøger hvordan den bedste faglige kvalitet og tilfredshed sikres for alle parter. Derudover undersøger vi, hvordan velfærdsstaten kan rekruttere og fastholde fagprofessionelle

Hvad forsker vi i? 

Vi forsker i udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, samt udfordringer knyttet til introduktion af ny teknologi. Det handler blandt andet om hvordan:  

  • ledelse kan forebygge moralsk stress blandt frontmedarbejdere 
  • digitalisering og data påvirker professionernes arbejde og mødet med borgeren  
  • ledelse og organisering i det nære sundhedsvæsen kan udvikles i takt med en stigende kompleksitet i opgaverne   

Vores forskning tager udgangspunkt i, at ledelse af fagprofessionelle både er en personlig, professionel og en relationel aktivitet. Ledelse og organisation er ofte rettet mod medarbejdere, som ikke er optagede af dette, men af det, de opfatter som kerneopgaven. Samtidig er ledelse tæt koblet til styringen af de offentlige organisationer. Derfor har ledelse en vigtig funktion i at binde praksis sammen med den politisk-strategiske styring af de offentlige organisationer.   

Vores empiriske analyser går tæt på den organisatoriske dagligdag. Vi undersøger ledelse som en del af fagprofessionel praksis, fordi ledelse i dag er en central del af samarbejdet om at udvikle og kvalificere praksis i takt med foranderlige krav og mål. 

Som forskningsmiljø på landets største professionshøjskole har vi en unik mulighed for og forpligtelse til at adressere de samfundsproblemer, som kun kan løses, hvis man både ved noget om de professionelles faglighed, deres tanker og følelser om deres arbejde og om ledelse og organisering. 

Vores strategiske fokus retter sig mod at styrke vores position i netop dette krydsfelt. Derfor er programmet i særlig grad tænkt som et oplæg til samarbejde med miljøer i lærer- og pædagoguddannelserne, sundhedsuddannelserne samt grunduddannelser, der arbejder med digitalisering, fx forvaltnings- og socialrådgiveruddannelser. 

Viden fra vores forskningsprogram anvendes på tværs af KP samt med vores interessenter. Vi bidrager til uddannelse og udvikling af god ledelse, organisering og forvaltning. En del af vores forskning kommer til at indgå i undervisningsforløb, workshops, eksperimenter og tekster i områdets uddannelser og aktiviteter.  

Hvordan forsker vi?

Vi bedriver anvendelsesorienteret forskning, som er hjælpsom for de mennesker, der står med ansvaret for at få vores helt centrale velfærdsinstitutioner til at fungere i det daglige. Vi laver både forskning, som foreslår modeller, begreber og koncepter til ledelse, men også forskning som skal bringe nye, systematiske forståelser af praksis i spil, og dermed styrke lederes refleksivitet og dømmekraft. 

Vi forsker i problemstillinger, som fylder og opleves som svære og vigtige for ledere og medarbejdere rundt omkring i fx skoler, daginstitutioner og det nære sundhedsvæsen. Af samme grund forpligter vi os også til at levere noget tilbage til de organisationer og professioner, som vores forskning retter sig mod, så de oplever at blive genkendt, hjulpet eller puffet til på måder, der tager højde for den situation, de befinder sig i, og de handlemuligheder, de har. 

Udvalgte projekter

Should I stay or should I go?
Projektet omhandler de overvejelser, som lærere og pædagoger kan have ift. et eventuelt jobskifte. Vi undersøger hvordan folkeskoler kan fastholde lærere og pædagoger, fordi det er så vigtigt for elevernes mentale trivsel. 

Teknologiforståelse og dokumentationspraksis i det borgernære dataarbejde i sundhedssektoren
Projektet belyser, hvordan vi kan styrke sygeplejerskers, SOSU’ers og sundhedsfaglige lederes teknologi- og dataforståelse i forbindelse med borgernær digital dokumentation. 

Klar Livet - Om datainformering af sundhedsindsatser på Vestegnen
Projektet undersøger, hvordan data anvendes til at informere og udvikle kommunale, forebyggende sundhedsindsatser målrettet unge. 

Kontakt 

Tove Enggrob Boon
Forsknings- og videreuddannelsesleder
toeb@kp.dk
Tlf: 24 29 63 66

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor.

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or