Pædagogik og didaktik i erhvervsuddannelserne - Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)

  • Postal addressShow on map

    Forskningsleder Camilla Hutters, Tagensvej 18

    2200 København N

    Denmark

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.

Social Sciences