• Postal addressShow on map

  Satsningsansvarlig Annette Søndergaard Gregersen, Humletorvet 3

  1799 København V

  Denmark

About

About

Sprogfagene udvikler børn og unges flersprogede og interkulturelle kompetencer og viser, hvordan sproget kan bruges til at udvide deres horisont og give dem en bedre forståelse af verden og deres rolle i den. Den fagdidaktiske satsning for sprogfagene engelsk, fransk og tysk skal forberede eleverne på deres videre uddannelse og job og til at blive aktive medborgere og kommende verdensborgere i et demokratisk samfund.  

Satsningen er forankret i forskningsmiljøet Læring, dannelse og trivsel i skolen under programmet Udvikling af fagdidaktik i skolen på Institut for Læreruddannelsen. 

Hvad forsker vi i? 

Vi ser en voksende efterspørgsel på borgere, der kan tale flere sprog og kender til flere kulturer. Samtidig viser nationale og internationale undersøgelser, at mange unge ikke tilegner sig de nødvendige fremmedsproglige færdigheder i skolen. Det til trods for, at eleverne generelt er meget motiverede for at lære engelsk, så de kan få uddannelse og job.  

Der er en meget stor spredning i de sproglige kompetencer hos de små elever. Nogle elevers manglende kendskab til talesprog og skriftsprog gør det svært for dem at lære et nyt sprog som engelsk i 1. klasse. Det er derfor en opgave for skolen, at en stor gruppe elever ikke udelukkes fra at deltage i det danske og internationale samfund, hvor engelsk spiller en større og større rolle. 

Fransk og tysk er i modsætning til engelsk udfordret af, at børn og unge tænker, at ‘engelsk er nok’. Mange elever har svært ved at se, hvorfor de skal lære flere sprog end engelsk i skolen. Det er derfor vigtigt, at sprogfagene formår at vise eleverne, at det at begå sig på flere sprog end engelsk åbner op for flere perspektiver på de globale udfordringer. 

Vi forsker i at styrke den enkelte elevs motivation, trivsel og læring i inkluderende sprog- og kulturlæringsfællesskaber. Sprogfagenes fælles opgave er at udvikle elevernes flersprogede og interkulturelle kompetencer og give dem vished om, hvordan sprog kan bruges til at udvide deres horisont og få en bedre forståelse af verden og dem selv. Det kan være inden for:  

 • Taskpædagogik og problemorienteret kommunikation 
 • Interkulturel kommunikation iv kompetence 
 • Demokratisk dannelse og verdensborgerskab
 • Tidlig sprogstart, bevægelse og legende læring
 • Flersprogethed
 • Bæredygtighed 

Hvordan forsker vi? 

Vi udvikler praksisnær og anvendelsesorienteret forskning med udvikling af børn og unges flersprogede og interkulturelle kompetencer i en mangesproget og flerkulturel verden for øje. Vores forskning fokuserer på de pædagogiske og didaktiske valg, en sproglærer konstant må træffe. Et særligt kendetegn for vores forskning er, at vi arbejder med tværsproglige projekter, hvor alle tre sprogfag indgår. 

Udvalgte projekter 

Læs mere om vores forskningsprojekter nedenfor. 

Kontakt 

Annette Søndergaard Gregersen, docent, ph.d. 
Satsningsansvarlig 
[email protected] 
Tlf.: 41 89 76 32 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor. 

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.