• Postal addressShow on map

    Programansvarlig Niels Sandholm, Tagensvej 86

    2200 København N

    Denmark

About

About

Forsknings- og udviklingsprogrammet skal bidrage med viden, metoder og indsatser til undervisningsudvikling og uddannelse af sygeplejersker, der står stærkere i mødet med fremtidens sundhedsvæsen. Målgruppen er sygeplejerskestuderende samt praktikafdelinger på hospitaler, psykiatrien og i kommunerne. 

Forskningsprogrammet Stærke sygeplejersker til et sundhedsvæsen i forandring er forankret i forskningsmiljøet Borgernær Sygepleje og Sundhed på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne. 

Hvad forsker vi i? 

Der er stor efterspørgsel på sygeplejersker, og det skønnes, at vi i 2025 mangler 6000 sygeplejersker. Alene i hovedstadsområdet var der i juni-november 2020 620 jobopslag, som ikke blev besat. Det svarer til, at kun 1 ud af 3 stillinger besættes.  

Manglen på sygeplejersker og manglen på sygeplejersker med stærke kliniske kompetencer påvirker kvaliteten i sygeplejen negativt. Flere helt nyuddannede ansættes i stillinger med høj kompleksitet og specialiseringsgrad. Effektiv og skånsom behandling og pleje af patienter med sammensatte og komplicerede problemstillinger kræver ikke alene koordinering og kommunikation, men også stor klinisk indsigt. Vi vil derfor se en stigende efterspørgsel på sygeplejersker, der har erfaring og dybtgående viden om sygdomsmønstre og et højt niveau af kompetencer inden for klinisk lederskab og patientinvolvering.  

Knap 2 ud af 3 af landets sygeplejersker er ansat på hospitaler, mens 1 ud af 3 er ansat i kommuner, på plejehjem og i almen praksis. Det er særligt nyuddannede sygeplejersker, der ansættes på hospitaler, mens mere erfarne sygeplejersker ansættes i det nære sundhedsvæsen. Når ældre sygeplejersker trækker sig tilbage, vil det derfor særligt ramme det kommunale område.  

Samtidig ser vi, at der er et stort frafald på sygeplejerskeuddannelsen.  

Meget tyder på, at særligt overgangene mellem skole og praktik og mellem uddannelse til erhverv er belastende for studerende og dimittender. Mange sygeplejestuderende gør sig bekymringer om at træde ind i rollen som færdiguddannet, ligesom de studerende er bekymret for, om de er klædt tilstrækkelig på efter endt uddannelse. Ifølge Dansk Sygeplejeråd oplever 8 ud af 10 nyuddannede sygeplejersker et stort arbejdspres, og knap 1 ud af 10 har været sygemeldt på grund af stress. Det udfordrer sundhedsvæsenet i forhold til at sikre, at der i fremtiden uddannes stærke sygeplejersker til at løfte opgaven i et sundhedsvæsen i forandring. 

Den fortsatte specialisering af sundhedsvæsnet og sygeplejerskers arbejde udgør også en udfordring for tilrettelæggelsen af sygeplejerskeuddannelsen. Færre indlæggelsesdage og sengepladser reducerer antallet af kliniske uddannelsespladser for sygeplejestuderende. Og manglen på sygeplejersker betyder, at der mangler kliniske vejledere og rollemodeller for de studerende. De udfordrer kvaliteten i den kliniske uddannelse. 

Forskningsprogrammet skal bidrage med ny viden, der sikrer flere pladser på sygeplejerskeuddannelsen, reducerer frafaldet på uddannelsen og fastholder de nyuddannede sygeplejersker ved at styrke deres kliniske kompetencer. 

Udvalgte projekter 

Copenhagen Honours College i Sygepleje (CHC-S). Et talentprogram i sygepleje til ældre med KOL og type 2-diabetes. Programmet er på 30 ECTS og gennemføres indenfor normeret tid. CHC-S skal motivere til karriereforløb inden for ældre - sygepleje. Følgeforskning undersøger programmets effekter på læring og karriereforløb.

Uddannelseshospitalet er en medicinsk afdeling for ældre, multisyge på Nordsjællands Hospital. Klinisk undervisning varetages af kliniske undervisere og lektorer fra KP. Der udvikles en uddannelsesmodel omkring peer learning og et tværprofessionelt læringsmiljø. Følgeforskning udvikler og dokumenterer uddannelsesmodellen.

Læs mere om vores forskningsprojekter nedenfor. 

Kontakt 

Niels Sandholm 
Programansvarlig 
[email protected]  
Tlf. 51 63 27 05 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor. 

Fingerprint

Fingerprints are automatically generated from scientific publications, and create an index of weighted keywords for the associated researchers in the Research unit.