Mette Amalie Fischer Bundgaard

Mette Amalie Fischer Bundgaard

Ph.d-studerende, Cand.pæd, Lektor

20142024

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg varetager undervisning på læreruddannelse og  efter/videreuddannelse af lærere inden for undervisningsfaget matematik på alle niveauer i grundskolen, og herunder også børnehaveklasse. 

Derudover underviser jeg også i praktikfaget og underviser og vejleder bachelorer i forbindelse med deres bachelorprojekt, og indgår i diverse forsknings og udviklingsprojekter i forhold til grundskoleundervisning. 

Indtil 2025 er jeg ph.d-studerende og undersøger matematisk ræsonnementskompetence i børnehaveklassen.

 

Education/Academic qualification

Can.pæd.did mshp matematik

Award Date: 1 Apr 2015

Folkeskolelærer, Frederiksberg seminarium

Award Date: 1 Jul 2009

Positions

Forskningsassistent, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 Aug 20121 Aug 2014

Folkeskolelærer, Herstedvesterskole, Albertslund Kommune

1 Aug 20091 Jul 2011

Keywords

  • mathematics
  • didactics
  • educational Technology