If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er antropolog og Ph.d. i Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse. Som forsker på Københavns Professionshøjskole har jeg haft fokus på bæredygtighed og social udsathed og blandt undersøgt flygtningebørn og deres familiers møder med danske daginstitutioner, naturpædagogik og social udsathed i dagtilbudskonteksten og affaldspædagogik i skoler og daginstitutioner. Jeg underviser primært på Pædagoguddannelsens Dagtilbudsspecialisering, herunder på profilen Natur og Bæredygtighed. Tidligere har jeg arbejdet med udvikling og forskning med fokus på marginaliserede børn og unge i Afrika, Asien og Mellemøsten. Mit PhD projekt omhandlede unge i det nordlige Kenya, og undersøgte, hvordan uddannelse sættes i spil i unges forsøg på at overleve og skabe sig en fremtid i situationer og omstændigheder præget af klimaforandringer, fattigdom og politiske spændinger. Jeg arbejder metodisk gennem etnografisk feltarbejde med fokus på de ’små’ historier og hvordan de binder an til bredere samfundsmæssige processer, samt med engageret antropologi, som kombinerer forskning og social forandring. 

 

 

Research and development areas

Jeg er tilknyttet forskningsprogrammet Bæredygtighed, natur, kultur og science

Forskningsprogrammet arbejder med naturfaglige, kulturelle, sociale og strukturelle aspekter af pædagogisk arbejde i relation til pædagogik for bæredygtig udvikling og børn og unges naturfaglige almendannelse. Formålet er at udvikle og kvalificere pædagogisk arbejde med disse tematikker til gavn for børn og unges viden og forståelse for natur, bæredygtighed og for deres sciencekompetencer. 

Programmet vil styrke børn og unges naturfaglige almendannelse samt deres engagement i og viden om bæredygtig udvikling. Programmets forskning bidrager hermed til pædagogiske løsninger på samfundsmæssige udfordringer i relation til samspillet mellem mennesker, natur, miljø og samfund. Det sker ved at understøtte børn og unges oplevelser og sanselige erfaringer med natur, samt deres nysgerrighed og interesse for bæredygtig udvikling og science gennem pædagogiske aktiviteter af høj kvalitet.  

Der gør vi ved at undersøge, udvikle og understøtte samspil mellem børn og unges naturfaglige almendannelse, naturpædagogik og pædagogik for bæredygtighed.  

Programmet er et videns- og forskningsmiljø samler pædagogisk forskning inden for: 

  • Natur, udeliv og science 
  • Bæredygtig udvikling 
  • Matematisk opmærksomhed 
  • Friluftsliv. 

Competences

Linguistic competences:
Language: English
Level: Negotiation level
Language: French
Level: Experienced
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: Other
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Several years of experience
Administration: Some experience

Education/Academic qualification

PhD, Aarhus University

Award Date: 4 Dec 2015

Kandidat, University of Copenhagen

Award Date: 1 Jun 2003

Positions

scientific assistant, Aarhus University

1 Aug 201531 May 2016

PhD fellow, Aarhus University

1 Apr 201031 Mar 2015

Independent consultant

1 Mar 200931 Mar 2010

Programme consultant, children & yout, Danmission

1 Nov 200628 Feb 2009

Programme advisor, Mellemfolkeligt Samvirke

1 Jul 200431 Oct 2006

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • social work and social conditions
  • children and youth

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or