No photo of Nina Charlotte Kramp

Nina Charlotte Kramp

PhD Scholar

Personal profile

Research and development areas

Ph.d.-studerende på Institut for Sygerplejerske- og Ernæringsuddannelserne på Københavns Professionshøjskole og Institut for Antropologi på Københavns Universitet.

Jeg er uddannet pædagogisk antropolog og lærer. Mine erfaringer fra skoleverdenen stammer fra en periode præget af skolepolitiske reformer, hvor forventninger om læringsmålsstyret undervisning eksisterede side om side med målsætningen om inklusion og rummelige og diverse klassefællesskaber. Som koordinator og vejleder skulle jeg navigere i og balancere nogle ofte modsatrettede intentioner og ambitioner, inden for hvilke normer for elev- og forældreskab, læring samt trivsel og omsorg skulle fortolkes, forhandles og forvaltes. Min antropologiske interesse knytter sig til disse professionelle erfaringer og drivkraften bag mit antropologiske virke er at bidrage med viden til en empirisk forankret forståelse af, hvad der driver, forbinder og vanskeliggør omsorgen for børn i komplekse krydsfelter mellem stat og familie.

Omsorgen for børn er i stigende grad presset af forskellige forhold, som dels knytter sig til familien, hvor forældre skal balancere omsorgen for deres børn og på samme tid forventes at arbejde mere, og dels knytter sig til daginstitutioner og skole, hvor en stigende mangel på pædagoger, belastede arbejdsmiljøer og oplevelser af "moralsk stress" blandt pædagoger har en betydning for den professionelle omsorg for børn. I mit igangværende ph.d.-projekt 'Ideas and Practices of Childcare in the Everyday Lives of Children' udforsker jeg forestillinger og praksisser, som knytter sig til omsorg for børn i krydsfeltet mellem familier og daginstitutioner i Danmark. 

Education/Academic qualification

Educational Anthropology, Master, Aarhus University

1 Aug 202127 Jun 2023

Award Date: 27 Jun 2023

Teacher, Bachelor of Education, N. Zahles Seminariun

1 Aug 200221 Jun 2006

Award Date: 21 Jun 2006

Positions

Koordinator og vejleder for de koordinerede trivselsindsatser 0.-9. klassetrin, Institut Sankt Joseph

20202021

Koordinator og inklusionsvejleder, Christianshavns Skole

20192020

Lærer og AKT-vejleder, Rygaards International School

20072019