ACTIVE SCHOOL - Effects on academic performance of novel approaches to increase physical activity in young school-children

 • Bugge, Anna (Principle researcher)
 • Wienecke, Jacob (Co-researcher)
 • Melcher, Jesper Ninn Sandfeld (Co-researcher)
 • Smedegaard, Søren (Co-researcher)
 • Nielsen, Glen (Co-researcher)
 • Jeppesen, Lise Sohl (Co-researcher)
 • Hillman, Charles H (Co-researcher)
 • Resaland, GK (Co-researcher)
 • Tammelin, Tuija (Co-researcher)
 • Daly-Smith, Andrew (Co-researcher)
 • Damsgaard, Linn (Co-researcher)
 • Stolpe, Malene Norup (Co-researcher)
 • Sederberg, Mathilde (Co-researcher)
 • Bahrenscheer, Anne Glarborg (Co-researcher)
 • Jespersen, Bjarke (Co-researcher)
 • Toft, Nikolai Lund (Co-researcher)
 • Storm-Andersen, Martin (Co-researcher)

Project: Research

Project Details

Description

Physical activity (PA) has the potential to affect many aspects of human life. PA’s ability to influence academic performance (AP) has received increasing attention. Positive correlations between AP and PA has been found in interventional and cross-sectional studies, but in the school setting results are conflicting. However, two different learning approaches ‘embodied cognition’ and ‘exercise and cognition’, show promising results. Based on this, the overall aims is 1) to develop two types of school-based, PA interventions called “MOVE & LEARN” and “RUN, JUMP & FUN” in collaboration with the participating teachers, students and schools, and 2) to investigate the effects of these two interventions on AP in a large, school-based cluster-RCT. The ambition is to change the current opinion on how various forms of PA can become an integrated part of the school every day, affect AP and other outcomes, for the benefit of many children!

Layman's description

AKTIV SKOLE. Forskning viser at fysisk aktivitet (FA) har en gavnlig effekt på en række vigtige faktorer i menneskets liv, f.eks. trivsel, fysisk og mental sundhed og skolepræstation.
FORMÅLET er at udvikle to gennemførlige FA interventioner (sub-studie 1), samt at måle effekten af disse to interventioner på skolepræstation (sub-studie 2). De to interventioner baseres på: 1) ’embodied cognition’ (’læring med kroppen’), der har fokus på stor integration af FA i det faglige stof, der skal læres (MOVE & LEARN), og 2) FA med fokus på intensitet, motivation, som sikrer deltagelse og høj puls for alle elever (RUN, JUMP & FUN). I sub-studie 1 udvikles og afprøves interventionerne i et studiedesign med flere følgende, kortere interventioner, der løbende justeres i tæt samarbejde med skolerne (co-creation forskning). Data indsamles via validerede spørgeskemaer, interviews og observationer. Sub-studie 2 er et stort skolebaseret, cluster-randomiseret interventionsstudie, som tester effekten af interventionerne udviklet i Sub-studie 1. De deltagende skoler bliver tilfældigt fordelt i en af tre grupper; ’MOVE & LEARN’, ’RUN, JUMP & FUN’ og en kontrolgruppe. Hovedudfaldsmål er matematik, som er vist særligt at påvirkes af FA (30-50% forbedring). Øvrige udfaldsmål er andre faglige præstationer, kognition, FA, kondition, motivation og trivsel mm. Projektets inddragelse af lærere, skoler og kommuner i udviklingen af interventionerne er unikt og bidrager til udviklingen af fremtidens skole!
StatusActive
Effective start/end date01/01/2131/03/25

Keywords

 • children and youth
 • learning, educational science and teaching
 • schools, courses and institutions