Børns leg og betydningsdannelse i udsatte boligområder - ph.d.-projekt

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projekt undersøger børns hverdagsliv og lege i et boligområde på den danske ghettoliste, for at beskrive, hvordan børn forstår, fortolker og forandrer sociale kategorier, normer og værdier. Baggrunden for projektet er det øgede politiske fokus på tidlige indsatser, der i ghettoplanens udmøntes som en særlig pædagogisk indsats for at give børn en god barndom, hvor de får danner passende sociale og kulturelle værdier og får mulighed for social mobilitet. Metodisk er projektet baseret på etnografisk feltarbejde og interviews. Projektet indskriver sig i et forskningsfelt med interesse for børns perspektiver på deres hverdagsliv, og bidrager med ny viden om børns lege, betydningsdannelser og oplevelse af tilhørsforhold i udsatte boligområder i et socialt og politisk perspektiv.

  Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.
  StatusFinished
  Effective start/end date14/04/2014/04/23

  Collaborative partners

  • Danmarks Pædagogiske Universitet (Project partner)
  • (lead)

  Keywords

  • daycare institutions
  • child culture
  • play