Botilbud - mellem hjem og institution

 • Steno, Anne Mia (Principle researcher)
 • Meyer-Johansen, Hanne (Co-researcher)
 • Frello, Birgitta (Co-researcher)
 • Dumstrei, Britta (Co-researcher)
 • Mundt, Ida Marie (Co-researcher)
 • Lund, Uffe Dan (Co-researcher)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  I Danmark bor omkring 15.000 ’udsatte voksne og handicappede’ i botilbud efter § 107-108, fordi de har udfordringer, som nødvendiggør udstrakt støtte i eget hjem (Engen 2014, 16). Det gælder f.eks. borgere med omfattende fysisk handikap, borgere med alvorlige psykosociale problemer og borgere med nedsat kognitiv funktionsevne. Det er en samfundsgruppe, som i vidt omfang kan opleve at støde imod barrierer, som forhindrer eller besværliggør samfundsmæssig deltagelse på lige fod med andre borgere. Mennesker i sådanne livssituationer er formelt set sikret lige rettigheder og medbestemmelse igennem serviceloven og FN´s handicapkonvention, men den seneste rapport fra FN (2014) slår fast, at Danmark ikke lever op til centrale dele af handicapkonventionen. Eksempelvis henviser man i stigende grad mennesker med handicaps til store bofællesskaber, der er placeret på landet eller i industrikvarterer på afstand af den almene befolkning, hvilket skaber parallelsamfund, hvor mennesker afskæres fra at deltage i en lang række almene aktiviteter og samfundsmæssige fællesskaber.
  Samtidig indbefatter menneskers behov for pædagogisk støtte i eget hjem en række dilemmaer og udfordringer, dels for borgernes subjektive hjemlighedsoplevelse og dels for det pædagogiske arbejde. Botilbud er på den ene side borgerens hjem og på den anden side har de institutionslignende karakter, idet de er arbejdsplads for personalet. Mennesker med handicap skal betjenes af samme myndigheder og efter samme regler som alle andre når de har behov for social bistand (Hesselbæk 2020), men selvom bostedet er et hjem, så er det også en offentligt reguleret lokalitet, som er underlagt regler om dokumentation, hygiejne, sundhed, arbejdsmiljø, magtanvendelse mv. Dermed bevarer bostedet som boform – på trods af afskaffelsen af institutionsbegrebet – institutionslignende træk, som tydeliggør forskelle i magt og position mellem personale og beboere, hvilket kan opleves som udfordrende af beboerne og vanskeliggøre det pædagogiske arbejde. Disse vilkår indebærer dermed nogle særlige udfordringer og dilemmaer, som også sætter nogle mere generelle pædagogiske udfordringer og dilemmaer på spidsen (Socialpædagogerne 2012).
  I dette projekt vil vi undersøge bostedet som udspændt mellem boligen som hjem og boligen som institution, og dermed som arbejdsplads. Projektet fokuserer på botilbud for mennesker med hhv. udviklingshandicap og psykosociale problemer, og har som sit undersøgelsessigte at afsøge, hvordan man i spændingsfeltet mellem arbejdsplads, bolig og hjem kan sikre værdighed og livskvalitet for mennesker, der er afhængige af pædagogisk støtte i eget hjem.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/2131/12/21
  • NERA 2021

   Steno, A. M. (Speaker)

   3 Nov 20215 Nov 2021

   Activity: Participating in or organising an event typesConference