Canadian Occupational Performance Measure. Oversættelse, psykometrisk testning og anbefalinger til brug af et interviewbaseret, ergoterapeutisk dokumentationsredskab.

 • Larsen, Anette Enemark (Co-researcher)
 • Rasmussen, Betina Ada (Co-researcher)
 • Hansen, Tina (Co-researcher)
 • Odgaard, Anders (Co-researcher)
 • Boel, Susanne (Co-researcher)
 • Stamp, Birgitte Møller (Co-researcher)
 • Mørup-Petersen, Anne (Co-researcher)
 • Andersen, Jane (Co-researcher)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Dette forskningsprojekt er godkendt og støttet af PH Metropol til igangsættelse januar 2015 og færdiggørelse med udgangen af 2018. Formålet med projektet er at oversætte og validere den nyoversatte danske version af Canadian Occupational Performance Measure (COPM), så den oppebærer samme egenskaber som den originale canadiske version. En valideret udgave af COPM vil være et væsentligt bidrag til at fremme brugerinvolvering i det danske social- og sundhedsvæsen, idet COPM’s unikke konstruktion hjælper patienterne med selv at identificere, prioritere og vurdere problemer i hverdagslivets aktivitet og deltagelse (1). Valideringen vil foregå på tværs af regionale og kommunale institutioner. Den danske version bliver således testet på et bredt udsnit af patienter med forskellige diagnoser og som befinder sig i forskellige faser af deres rehabiliteringsforløb. I projektet indgår ligeledes at udarbejde systematiske reviews (kvalitativt gennem Joanna Briggs institute, Australien; klinemetrisk gennem COSMIN: COnsensus-based standards for the Selection of Health Measurement Instruments, Holland). Valideringen indebærer undersøgelse af COPM's validitet, reliabilitet (herunder opfange Smallest Detectable Change (SDC) samt Minimal Important Change (MIC)), utility, og feasability. Der indgår således både kvantitative og kvalitative undersøgelser i projektet. Projektet forventes at resultater i (mindst) 5 videnskabelige artikler samt præsentationer på flere internationale konferencer
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1531/12/21

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Ergoterapeutforeningen (Project partner)
  • Gentofte Hospital (Project partner)
  • Poppelgården, Helsingør Kommunes Rehabiliteringscenter (Project partner)
  • Sankt Hans Hospital (Project partner)
  • DSI Nettet (Project partner)
  • Tranehaven, Gentofte Kommune (Project partner)

  Keywords

  • interview surveys