Care Across Generation

Project: Research

Project Details

Description

Projektet handler om hvad intergenerationel omsorg og solidaritet er og betyder i en dansk velfærdskontekst, hvor omsorgsopgaver ofte løses i komplekse krydsfelter mellem stat, familie og civilsamfund. Flere peger på, at velfærdsstaten lige nu er under et så massivt pres, at pårørende, naboer og civilsamfund skal forberede sig på at spille en mere aktiv rolle i omsorgen for især befolkningens ældre. Og det rejser spørgsmål om bæredygtigheden af den nuværende samfundskontrakt mellem generationerne, og hvordan den genforhandles i konkrete hverdagspraksisser. Konkret vil projektet gennem fire delprojekter undersøge, hvordan intergenerationel omsorg udfolder sig i børnefamilien, i seniorlivet, i civilsamfundet og i plejesektoren.Via etnografisk feltarbejde vil projektet komme helt tæt på, hvordan familiemedlemmer, frivillige og velfærdsprofessionelle oplever og håndterer hverdagens omsorgskriser og forsøger at skabe gode intergenerationelle omsorgsarrangementer. Ved at forfølge disse spørgsmål vil projektet kvalificere, hvad solidaritet er i praksis og dermed udvikle en empirisk forankret forståelse af intergenerationel solidaritet.

Projektet finansieres af Danmarks Frie Forskningsfond og gennemføres i perioden 2023-2026
AcronymINTERGEN
StatusActive
Effective start/end date01/05/2331/12/26