Communitypædagogik: Gentænkning af pædagogisk arbejde med social mobilitet og forebyggelse i daginstitutioner

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Dette projekt skaber viden om hvordan forskellige communities (forstået som fællesskaber og lokalsamfund) griber ind i og præges af daginstitutionen, og hvilke betydninger dette får for børns deltagelsesmuligheder. Projektet skaber praksisorienteret viden om, hvordan der i daginstitutioner kan arbejdes pædagogisk med communities som ressource. På den måde bidrager projektet med ny viden om social mobilitet og den åbne daginstitution, som kvalificerer det pædagogiske arbejde med børns, læring, udvikling og myndiggørelse i almenpædagogikken.
  Short titleCommunitypædagogik
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/1831/12/20

  Keywords

  • social work
  • daycare institutions
  • identity
  • community
  • action research

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.