Flygtningebørn og deres familiers møde med danske daginstitutioner

  Project: Research

  Project Details

  Description

  'Flygtningebørn og deres familiers møde med danske daginstitutioner' (2016-2017) er en etnografisk undersøgelse af mødet mellem flygtningebørn og deres familier på den ene side og danske daginstitutioner på den anden. Ønsket er at bidrage med viden om, hvordan disse børn bedst kan komme til at opnå tilknytning og tilhørsforhold.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/1631/12/18

  Keywords

  • children and youth
  • learning, educational science and teaching
  • social work and social conditions

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.