Fritidspædagogik og børneliv i overgange fra SFO til klub

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet ’Fritidspædagogik og børneliv i overgange fra SFO til klub’ vil skabe viden om og undersøgelsesmetoder til fritidspædagogisk arbejde og børneliv i overgange fra SFO til klub. I overgange fra SFO til klub, samler der sig en række uddannelsespolitiske, institutionelle og organisatoriske forhold, der gør det fritidspædagogiske arbejde komplekst, og set fra et børneperspektiv, kalder overgangene derfor på en fritidspædagogisk fokusering og understøttelse. Samtidig er denne periode endnu ikke blevet belyst forskningsmæssigt. Projektet forløber over 3 faser. I fase 1 og 2 er der fokus på empirisk feltarbejde på fire SFO’er, klubber og tilknyttede skoler, litteratursøgning, samt en kortlægning af kommunernes overgangspraksisser. Herudover oprettes et nationalt forskningsnetværk med fokus på fritidspædagogik, pædagogers arbejde og børns hverdagsliv i skole og fritidsinstitutioner. I fase 3 af projektet, er der fokus på formidling og publicering til uddannelse, praksis og forskning. I fase 3 afholdes desuden en konference, der skal understøtte etableringen af nye tværinstitutionelle projekter, der kan bygge videre på projektets vidensproduktion og netværksdannelser.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/2101/02/24