Helhedsorienteret STEM-undervisning i EUD

Project: Research

Project Details

Description

STEM-fagene i erhvervsuddannelserne skal rette sig mod de konkrete erhverv, som uddannelserne sigter mod. Underviserne savner dog kompetencer, inspiration og rammer for at kunne gennemføre helhedsorienteret undervisning, der orienterer sig mod praksis og erhvervet. Eleverne på erhvervsuddannelserne peger samtidig på, at de har svært ved at se, hvordan STEM-fagene skal anvendes i praksis. Projekt udvikler derfor ny viden om eud-elevernes udbytte af undervisning i STEM-fag, og afprøver helhedsorienterede undervisningsforløb, blandt lærerteams på tværs af STEM-fag og erhvervsrettede fag.

Projektet består af en undersøgelsesfase og en udviklingsfase. Undersøgelsen belyser nationalt, på tværs af erhvervsuddannelserne, skolernes erfaringer og elevernes udbytte af helhedsorienteret STEM-undervisning. Den viser hvilke pædagogiske og didaktiske elementer, der er centrale, og hvad der skal til for at eleverne oplever, at STEM-undervisningen er relevant, praktisk og understøtter deres motivation for fagene. Se publikationen "STEM-relaterede grundfag i erhvervsuddannelserne: En undersøgelse af motiverende, helhedsorienteret undervisning".

Viden fra undersøgelsesfasen sættes i spil i udviklingsfasen, hvor helhedsorienteret undervisning i STEM-fagene afprøves gennem aktionslæringsforløb på tværs af grundfag og erhvervsrettede fag. Erfaringer og resultater fra projekterne forankres i øvrige uddannelser på de deltagende skoler.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2128/06/24

Collaborative partners

  • Astra, Nationalt center for undervisning i Naturvidenskab, Teknologi og Sundhed. (Project partner) (lead)