Ideas and Practices of Childcare in the Everyday Lives of Children

Project: Research

Project Details

Description

Omsorgen for børn i Danmark er under pres. Dels i familier, hvor forældre skal balancere at drage nok omsorg for børnene samtidig med at skulle leve op til politiske og velfærdsstatslige forventninger om at arbejde mere. Dels i daginstitutionerne, hvor en stigende mangel på pædagoger, belastede arbejdsmiljøer og oplevelser af "moralsk stress" blandt pædagoger haren betydning for den professionelle omsorg for børn. Den pressede børneomsorg har givet anledning til offentlige og politiske diskussioner om forholdet mellem familie og den danske velfærdsstat. Som omdrejningspunkter for mange børnefamilier og som fremtidige borgere er børn centralt placeret i denne spænding mellem familie og stat. 

Med afsæt i otte måneders etnografisk feltarbejde udforsker jeg med ph.d.-projektet praksisser, idealer og bekymringer, som knytter sig til en i stigende grad presset børneomsorg i krydsfeltet mellem familier og børnevelfærdsinstitutioner, ved at følge en gruppe børn i overgangen mellem børnehave og skole. En institutionaliseret overgangsperiode for størstedelen af børn i Danmark, som indebærer markante skift i institutionelle rammer, hverdagsrutiner, pædagogiske praksisser og forestillinger om, hvad der forventes - og ikke længere forventes - af børn og den omsorg, der rettes mod dem.

Projektet bidrager med kvalitative indsigter i de forestillinger, forventninger og forhandlinger, der knytter sig til forskellige måder at forstå og praktisere omsorg for børn på, samt børns perspektiver på den omsorg, som er rettet mod dem. Det er afgørende, at vi i lyset af børneomsorgens pressede betingelser forholder os til, hvordan hverdagens omsorgssituationer- og aktiviteter opleves og håndteres af børn, familiemedlemmer og velfærdsprofessionelle i forsøget på at skabe gode omsorgsarrangementer i hverdagen.

Ph.d.-projektet er en del af forskningsprojektet Care Across Generations: Intergenerational Solidarity in a Time of Demographic Change (INTERGEN), som udforsker, hvordan intergenerationel omsorg formes i en dansk velfærdskontekst præget af demografisk transition, med det formål at informere fremtidige diskussioner og interventioner vedrørende intergenerationel omsorg på tværs af forskellige sociale sammenhænge. Forskningsprojektet finansieres af Danmarks Frie Forskningsfond.

Ph.d.-projektet er forankret hos Institut for Antropologi ved Københavns Universitet og Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole og strækker sig over perioden 2023-2026.

StatusActive
Effective start/end date07/11/2306/11/26

Keywords

  • children and youth
  • daycare institutions
  • parents